Υλικό Σεμιναρίων / Εκδηλώσεων

Ημερίδα «Η Θεσσαλία του αύριο – Η ματιά του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας»

Attachments

Περισσότερα

Ημερίδα: Θεσμοθέτηση πλαισίου διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών

Attachments

Περισσότερα

Ημερίδα: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία – Προοπτικές»

Attachments

Περισσότερα

Back to top
elΕλληνικά