Τα Μέλη και οι Τεχνικές Επωνυμίες που οφείλουν συνδρομές παλαιότερων ετών μπορούν να επωφεληθούν από την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ να παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού οφειλών, υπό τους παρακάτω όρους:

  • οι οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές καταβάλλονται σε διμηνιαίες δόσεις
  • με την ενεργοποίηση του διακανονισμού δίνεται βεβαίωση ενημερότητας και δεν εφαρμόζονται περιορισμοί χρήσης πληροφοριακών συστημάτων
  • για κάθε επιτυχημένη ή αποτυχημένη συναλλαγή ενημερώνεται ο οφειλέτης με ηλεκτρονικό τρόπο
  • σε περίπτωση που για 3 συνεχόμενες φορές δεν εισπραχθεί η οφειλόμενη δόση ο διακανονισμός ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση
  • κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει έως 3 αιτήσεις για διακανονισμό

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό  Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος διακανονισμών.

Α. Αίτηση διακανονισμού στο ΤΕΕ-ΤΚΔΘ

Για την ενεργοποίηση του διακανονισμού είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και προσκόμιση στο ΤΕΕ-ΤΚΔΘ των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Αίτηση Διακανονισμού οφειλών. Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ.
  2. Υπεύθυνη δήλωση διακανονισμού. Η δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ενώ σε αυτήν πρέπει να αναγράφεται το email του αιτούντα, καθώς και το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, από τον οποίο εξουσιοδοτείται το ΤΕΕ να εισπράττει τις οφειλόμενες συνδρομές. Μπορείτε να βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.
  3. Πάγια εντολή είσπραξης
  4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ή αντίστοιχο έγγραφο από την τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού ή το IBAN

B. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού

Τα μέλη με λογαριασμό MyTEE μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση διακανονισμού ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού τους.

Back to top
elΕλληνικά