Δ/Σ Συλλόγου

ΜΙΜΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΥΑΝΝΑΑ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΜΙΑΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ

Ιστοσελίδα Συλλόγου: www.chorotaxia.gr

email Συλλόγου: grammateia@chototaxia.gr