• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΕΣΠΑ, ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • KΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 • ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
 • ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Ασφαλιστικών Θεμάτων, με αρμοδιότητες την διατύπωση θέσεων για τα ασφαλιστικά θέματα, την αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΜΕΔΕ του τμήματος μας και του Ε.Φ.Κ.Α., και κυρίως την διαρκή διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου βελτίωσης του πρόσφατου νέου νόμου.

 • Διατύπωση θέσεων Τμήματος για το ασφαλιστικό

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.28-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

 

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για θέματα της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, όπως τεχνικά προγράμματα και Π/Υ, ωρίμανση έργων και μελετών.

 • Ανάπτυξη θέσεων Τμήματος για σύστημα παραγωγής ΔΕ
 • Ανάπτυξη θέσεων Τμήματος για αντιμετώπιση προβλημάτων Καλλικράτη

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Βιομηχανίας με αρμοδιότητες την  παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την Βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, την παρακολούθηση των εξελίξεων, οδηγιών, κανονισμών και την διατύπωση προτάσεων του Τμήματος. Το πλαίσιο λειτουργίας βιομηχανίας και της ανάπτυξης, το θεσμικό πλαίσιο για ίδρυση και λειτουργία νέων βιομηχανικών μονάδων, το χρηματοδοτικό πλαίσιο και ο Αναπτυξιακός Νόμος, τις υποδομές, την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Περιφέρειά μας,

 • Ανάπτυξη προτάσεων Τμήματος για θέματα Βιομηχανίας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.27-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης 

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Επαγγελματικών Δικαιωμάτων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών, των νέων ειδικοτήτων αλλά και όλου του τεχνικού κόσμου.

 • Ανάπτυξη προτάσεων Τμήματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Εργασιακών Δικαιωμάτων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων Μηχανικών.

 • Ανάπτυξη προτάσεων Τμήματος για τα εργασιακά δικαιώματα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

 

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. ΕΣΠΑ, Εθνικών & Διεθνών Προγραμμάτων, με αντικείμενο την διαρκή ενασχόληση με την πορεία του ΕΣΠΑ Σ.Ε.Σ. 2014-2020, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),  λοιπών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης  και την ανάπτυξη συνεργασίας με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τους ΟΤΑ . Θα αποτελεί μία διαρκή υποστηρικτική δομή του τμήματος , αλλά, και ταυτόχρονα, μία δομή επικοινωνίας με τις αντίστοιχες των άλλων ΠΤ.

 • Παρατηρητήριο ΕΣΠΑ, τομεακών, διεθνών και λοιπών προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με Διαχειριστική Αρχή

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.10.02-Πρακτικό 1ης συνεδρίασης

2017.10.30-Πρακτικό 2ης συνεδρίασης

2018.06.25-Πρακτικό 4ης συνεδρίασης

2018.11.20-Πρακτικό 5ης συνεδρίασης

 

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Δημοσίων Έργων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη   θέσεων του Τμήματος για την παραγωγή  των Δημοσίων Έργων, για την θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Δημοσίων Έργων, την νέα νομοθεσία που διέπει την κατασκευή των Δημοσίων Έργων  (Ν.4412/2016 κ.λ.π.), τα χρηματοδοτικά εργαλεία (Σ.Ε.Σ. 2014-2020, Π.Δ.Ε.), την παρακολούθηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής δημοπράτησης.

 • Χαρτογράφηση Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΔΘ και στοιχείων επικοινωνίας τους – ανάρτηση στην σελίδα μας, συνεργασία με Λέτσιου Χριστίνα
 • Νομοθεσία ΔΕ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.10.03-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης 

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Ιδιωτικών έργων, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για την παραγωγή των ιδιωτικών  έργων, για τις μελέτες – επιβλέψεις, για την θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων, για την πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων, για την λειτουργία των φορέων που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση των ιδιωτικών έργων (Υ.ΔΟΜ.)

 • Ανάπτυξη θέσεων Τμήματος για το σύστημα παραγωγής Ιδιωτικών Έργων, για το ΜΗΣΙΕ
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ιδιωτικών Έργων
 • Καταγραφή φορέων που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση των ιδιωτικών έργων και έκδοση σχετικού οδηγού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Καινοτομίας με αρμοδιότητες την  παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, των εθνικών και διεθνών εξελίξεων, την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της χρηματοδότησης για την καινοτομία, τη συμβολή στη διασφάλιση δημιουργικής συνεργασίας των φορέων στην περιοχή του Τμήματος με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας. Θα αποτελεί μία διαρκή υποστηρικτική δομή του τμήματος.

 • Ανάπτυξη προτάσεων Τμήματος την προώθηση της καινοτομίας, την κατανομή της χρηματοδότησης,
 • Ανάπτυξη «εγχειριδίου» ορθής ανάπτυξης σε νομικό και οικονομικό επίπεδο
 • Ανάπτυξη πρότασης για Δημιουργία Θεσσαλικού Διαγωνισμού Καινοτομίας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Κλιματικής Αλλαγής, με αρμοδιότητες στα ζητήματα της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, όπως αυτή αποτυπώνεται στους ήδη υπάρχοντες και προς ψήφιση νόμων, την εφαρμογή τους από τους Δημόσιους Φορείς της Περιοχής του Τμήματός μας, την ανάπτυξη θέσεων για ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή όπως παραγωγή – διαχείριση – εξοικονόμηση ενέργειας και την χρηματοδότηση τους.

 • Παρατηρητήριο ενεργειακών καταναλώσεων Δημοσίου ΚΔΘ
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας για καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων ΚΔΘ
 • Προγράμματα χρηματοδότησης ενεργειακών έργων
 • Ενεργειακοί Ελεγκτές

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.10.19-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης, με αντικείμενο την  διαρκή παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο εφαρμογής του και μη καταστρατήγησής του, όσο και σε επίπεδο της αναγκαίας βελτίωσης του. Επίσης, την επικαιροποίηση του εργαλείου, που ήδη έχουμε έτοιμο, κωδικοποίησης της νομοθεσίας και πρότυπου οδηγού εφαρμογής από τις επιτροπές, καθώς, και την διασφάλιση της ύπαρξης των μελετητικών γραφείων της Περιφέρειας με ανάπτυξη αντικειμένου μελετών και όχι υποβίβαση του τομέα αυτού.

 • Διατύπωση θέσεων Τμήματος για το Κτηματολόγιο και τους Δασικούς Χάρτες
 • Όροι Δόμησης – μετατροπή του εργαλείου σε απεικόνιση σε χάρτη

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Νέων Μηχανικών / ειδικοτήτων, με αρμοδιότητες την υποδοχή και υποστήριξη των Νέων συνάδελφων, την διαρκή πληροφόρηση τους και την ενημέρωση σε επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα, την διερεύνηση του επαγγελματικού τους προσανατολισμού, την αναζήτηση αντικειμένου απασχόλησης μέσα από το υπό σύσταση γραφείο απασχόλησης, την προστασία σε εργασιακά ζητήματα, την κάλυψη Νέων συνάδελφων που χωρίς ακόμα να ασκούν επάγγελμα χρησιμοποιείται η ιδιότητα τους με ανάληψη ευθυνών (π.χ. στρατευμένοι), την συνδρομή σε προβλήματα συνάδελφων με νέες ειδικότητες κλπ., με κάλυψη όλων των ειδικοτήτων που δεν έχουν θεσμική συλλογική έκφραση σε επίπεδο τμήματος, για την βοήθεια σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των συναδέλφων αυτών.

 • Καταγραφή ειδικοτήτων Πολυτεχνικών Σχολών
 • Συγγραφή οδηγού νέων μηχανικών (τι μπορεί να κάνει και πως) για επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Υποστήριξη γραφείου απασχόλησης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Παιδείας, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και την διατύπωση θέσεων για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της περιοχής μας, ταυτόχρονα και την ανάπτυξη συνεργασίας με αυτά, την διατύπωση θέσεων για προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά και των συνάδελφων εκπαιδευτικών, την προώθηση της διαδικασίας διαρκούς επιμόρφωσης των Μηχανικών και ιδιαίτερα των Νέων μέσα από σεμινάρια μέσω του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. Επίσης, με την διαρκή ενασχόληση με τα τεκταινόμενα στο χώρο της Παιδείας και ιδιαίτερα στην Τριτοβάθμια βαθμίδα.

 • Σεμινάρια ανάπτυξης εφαρμογών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.10.03-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

2017.11.23-Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης

2018.01.30-Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης

2018.01.30-Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης

2018.05.08-Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης

Με την Α127/Σ8/18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής συγχωνεύτηκαν οι δύο προϋπάρχουσες Μόνιμες Επιτροπές σε μία, την Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2018-10-1-Πρακτικό 1ης Κοινής Συνεδρίασης

2019-2-26-Πρακτικό 2ης Κοινής Συνεδρίασης

2019-5-9-Πρακτικό 3ης Κοινής Συνεδρίασης

2019-6-19-Πρακτικό 4ης Κοινής Συνεδρίασης

2019-10-14-Πρακτικό 5ης Κοινής Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες την ανάπτυξη θέσεων στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στην περιοχή μας, ανάπτυξη και θεώρηση της τεχνολογίας Περιβάλλοντος, την διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, την προστασία από την αέρια ρύπανση, από την ηχορύπανση, των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 • Ανάπτυξη θέσεων για Διαχείριση αποβλήτων – Κυκλική οικονομία
 • Απορρίμματα στην Θεσσαλία – Παρατηρητήριο καταγραφής συστημάτων διαχείρισης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.25-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

2017.10.31-Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης

2017.12.05-Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης

2018.01.30-Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης

2018.02.27-Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης

2018.03.26-Πρακτικό 6ης Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Υδάτων με αντικείμενο την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος,  την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, των εθνικών προγραμμάτων διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και την εφαρμογή τους, τις ακτές κολύμβησης και τις γαλάζιες σημαίες, τη διαχείριση των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους, την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων.

 • Ανάπτυξη προτάσεων Τμήματος για διαβούλευση σχεδίων διαχείρισης Υδάτων
 • Ακτές κολύμβησης- προτάσεις αξιοποίησης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.21-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Πολεοδομίας, Χωροταξίας  & Αρχιτεκτονικών Θεμάτων,  με αντικείμενο την ανάπτυξη θέσεων σχετικά με τους άξονες που προσδιορίζονται μέσα από τους οικιστικούς νόμους αλλά και των όποιων άλλων νέων παρεμβάσεων που η Πολιτεία οφείλει να προωθήσει για την πολεοδομική ανάπλαση της Περιφέρειας μας και σε αλλά συναφή ζητήματα (Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χρήσεις Γης κ.λ.π.). Επίσης, η παρακολούθηση των μελετών που συντελούνται (Χωροταξικά & Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ. – ΣΧΟΟΑΠ , Πολεοδομικές Μελέτες), κατάθεση προτάσεων και επιδίωξη συντονισμού τέτοιων έργων όταν συντελούνται από όμορους ΟΤΑ. Επίσης, ανάπτυξη θέσεων σε ζητήματα λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. καθώς και προετοιμασία εκδηλώσεων στον τομέα αυτό.

 • Χαρτογράφηση Υπηρεσιών Δόμησης ΚΔΘ και στοιχείων επικοινωνίας τους – ανάρτηση στην σελίδα μας, συνεργασία με Λέτσιου Χριστίνα
 • Έκδοση αδειών δόμησης Καρδίτσα
 • Σχέδιο παράλια Ν. Λάρισας
 • ΣΒΑΚ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.25-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

2017.10.16-Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης

2017.11.09-Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης

2017.11.30-Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης

2017.12.15-Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης

2017.03.01-Πρακτικό 6ης Συνεδρίασης

2018.03.08-Πρακτικό 7ης Συνεδρίασης

2018.03.26-Πρακτικό 8ης Συνεδρίασης

2018.05.24-Πρακτικό 9ης Συνεδρίασης

 

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Πολιτισμού με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος σχετικά με την Πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, την στήριξη και συνεργασία με τις υφιστάμενες αθλητικές ομάδες του Τ.Ε.Ε. και την ίδρυση νέων. Την ανάπτυξη μουσικών και θεατρικών δρώμενων με την συνέργεια του Τ.Ε.Ε. και των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας

 • Ανάπτυξη θέσεων Τμήματος για ανάδειξη Πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ομάδες ΤΕΕ, ίδρυση νέων
 • Πολιτιστικά δρώμενα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.12.21-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Πραγματογνωμοσυνών, που θα συνδράμει τον Πρόεδρο της ΔΕ (αντίστοιχα και τους προέδρους των ΝΕ) στη διαδικασία των πραγματογνωμοσυνών. Με αντικείμενο την τήρηση των διαδικασιών των πραγματογνωμοσυνών που διενεργεί το ΤΕΕ, τον προληπτικό έλεγχο των εκθέσεων που συντάσσουν οι πραγματογνώμονες συνδράμοντας τον Πρόεδρο του τμήματος αφενός και αφετέρου τον έλεγχο των φακέλων  των αμοιβών μηχανικών που το ΤΕΕ πρόκειται δικαστικά να διεκδικήσει. Έλεγχος των  φακέλων μελετών και επιβλέψεων ιδιωτικών έργων που πρόκειται δικαστικά να διεκδικηθούν  από Μηχανικούς.

 • Ανάπτυξη οδηγού για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
 • Ψηφιοποίηση πραγματογνωμοσυνών Τμήματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με αρμοδιότητες την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τους αντίστοιχους τομείς και την συμβολή στην ανάπτυξη και χρήση της νέας τεχνολογίας από το Περιφερειακό μας τμήμα σε διάφορες δράσεις του.

 • Ανάπτυξη θέσεων Τμήματος έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ΚΔΘ
 • Ανάπτυξη εργαλείου για εφαρμογή στην Ιστοσελίδα του Τμήματος για την ανάδειξη του Επαγγελματικού προφίλ των μελών μας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.26-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

2017.11.13-Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης

2018.01.30-Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης

2018.05.08-Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την ανάδειξη του ρόλου του Τεχνικού Ασφαλείας σε όλο το φάσμα της εργασίας.

 •  Ανάδειξη του ρόλου του Τεχνικού Ασφαλείας στην Κοινωνία
 • Ημερίδα «Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής και Ασφάλειας»
 • Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.10.10-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

2017.11.08-Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Υδάτων με αντικείμενο την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος,  την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, των εθνικών προγραμμάτων διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και την εφαρμογή τους, τις ακτές κολύμβησης και τις γαλάζιες σημαίες, τη διαχείριση των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους, την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων.

 • Ανάπτυξη προτάσεων Τμήματος για διαβούλευση σχεδίων διαχείρισης Υδάτων
 • Ακτές κολύμβησης- προτάσεις αξιοποίησης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.21-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Υποδομών ΠΕ Καρδίτσας με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για έργα Υποδομών της ΠΕ Καρδίτσας

 • Συγκέντρωση και καταγραφή τεχνικών προγραμμάτων ΟΤΑ ΚΔΘ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Υποδομών ΠΕ Λάρισας με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για έργα Υποδομών της ΠΕ Λάρισας

 • Συγκέντρωση και καταγραφή τεχνικών προγραμμάτων ΟΤΑ ΚΔΘ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Υποδομών ΠΕ Τρικάλων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εξέλιξης και την ανάπτυξη θέσεων του Τμήματος για έργα Υποδομών της ΠΕ Τρικάλων

 • Συγκέντρωση, καταγραφή και παρακολούθηση τεχνικών προγραμμάτων ΟΤΑ ΚΔΘ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.10.23-Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

2014

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε κάποια από τις Μόνιμες Επιτροπές, συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και αποστείλτε την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση xletsou@central.tee.gr

Back to top
elΕλληνικά