Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του για τα θέματα της Περιφέρειας μέσα στη γενική πολιτική του ΤΕΕ, όπως αυτή χαράσσεται από την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.

Αρμοδιότητες :

  • Eκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος
  • Εκλογή μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών
  • Έγκριση του Προϋπολογισμού του Τμήματος
  • Προγραμματισμός και απολογισμός της δραστηριότητας
  • Ετήσιος οικονομικός απολογισμός

Μέσω εισηγήσεων στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, συμμετέχει στη χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεων του. Προτείνει, επίσης, την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο μετά από εισήγηση της ΔΕ.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας αποτελείται από εξήντα μέλη (60) μέλη (34 από Λάρισα, 15 από Τρίκαλα και 11 από Καρδίτσα) που εκλέγονται από το σύνολο των Μηχανικών της Περιφέρειας κάθε τρία χρόνια.

Η Αντιπροσωπεία έχει τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα).

Μπορείτε να δείτε τη σύνθεση της Αντιπροσωπείας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μέλη Αντιπροσωπείας

Back to top
elΕλληνικά