Μ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Categories:

Δρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ph.D. , Επιβλέπουσα Έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Διδάσκουσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ), Ερευνήτρια – Συγγραφέας