ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Categories:

ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος ΝΕ Καρδίτσας, Μέλος Αντιπροσωπείας, Συντονιστής Μ.Ε. Υποδομών Π.Ε. Καρδίτσας

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ