Μ.Ε. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Categories:

ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Μ.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόεδρος ΝΕ Καρδίτσας, Μέλος Αντιπροσωπείας, Συντονιστής Μ.Ε. Υποδομών Π.Ε. Καρδίτσας

ΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Μ.Ε. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΕΜΑ ΣΟΦΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ