Μ.Ε. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ

Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Μ.Ε. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΝΕΜΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Μ.Ε. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Back to top
elΕλληνικά