ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ -ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΕΣ-  ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΝΑΚ / ΠΕΑ