Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Categories:

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ