Μ.Ε. ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Categories:

ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ