ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ