Μ.Ε. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Categories:

ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ