ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ»: Σύσταση φακέλου συμμετοχής στο πρόγραμμα, μελέτη και επίβλεψη ενεργειακών παρεμβάσεων
Νέος νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων 4495/2017: Εκ νέου αποτύπωση του ακινήτου και τακτοποίηση των αυθαιρεσιών με μειωμένα πρόστιμα σε περίπτωση έγκαιρης ένταξης στον νόμο, έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης αυθαιρεσιών για τη μεταβίβαση του ακινήτου
Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως κατασκευαστικά θέματα
Μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων
Ανακαινίσεις και ανακατασκευές σε κτήρια
Μελέτη και επίβλεψη στατικής ενίσχυσης κτηρίων
Έκδοση οικοδομικών αδειών και λοιπών αδειοδοτήσεων κτηρίων

Back to top
elΕλληνικά