Μ.Ε. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Categories:

ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος ΝΕ Καρδίτσας, Μέλος Αντιπροσωπείας, Συντονιστής Μ.Ε. Υποδομών Π.Ε. Καρδίτσας