ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ