Ημερίδα: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία – Προοπτικές»

Κατεβάστε από τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω τις παρουσιάσεις των εισηγητών της ημερίδας.

Attachments

Back to top
elΕλληνικά