Εταιρεία ζητά υπεύθυνο Τμήματος Δημοπρασιών Δημοσίων Έργων

Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ, επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία, στα γραφεία της έδρας
της, για την θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ είναι κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων με έδρα στη Λάρισα. Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο
3ης Τάξης και δραστηριοποιείται κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά τη θέση εργασίας, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά