Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Ανοιχτή η συμμετοχή

  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη ότι σε συνέχεια της από 20.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για Ενεργειακούς Επιθεωρητές, συγκεκριμένα «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτηρίων» και «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης» είναι ανοιχτή η υποβολή συμμετοχής και στα δύο σεμινάρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους με την καταβολή της αντίστοιχης οικονομικής συμμετοχής, αλλά και να ενταχθούν στις λίστες παρακολούθησης. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όσοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στα εν λόγω σεμινάρια.

Υπενθυμίζεται ότι το κάθε τμήμα θα δημιουργείται με τη συμπλήρωση αριθμού 25 ατόμων, ενώ η σειρά προτεραιότητας θα είναι με βάση την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής.

Το σεμινάριο για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων θα έχει διάρκεια 30 ώρες (7 ημέρες) και το έτερο που αφορά τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές για λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης θα διαρκέσει 15 ώρες (4 ημέρες). Για την τηλεκπαίδευση απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο, το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

Η καταβολή της συμμετοχής γίνεται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ Κ&Δ (Καλλιθέας 7) και είναι:

  • Για τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του ΤΕΕ 40 ευρώ
  • Για τα οικονομικώς μη ενήμερα μέλη του ΤΕΕ 80 ευρώ
  • Για τα μη εγγεγραμμένα μέλη 80 ευρώ

Με τη συμπλήρωση του αριθμού 25 ατόμων, θα δημιουργείται επόμενη ομάδα (επίσης 25 ατόμων), που θα μπορέσει να παρακολουθήσει το σεμινάριο σε διαφορετική ημερομηνία διεξαγωγής, μόλις ολοκληρωθεί ο Α’ κύκλος, η οποία και θα ανακοινωθεί.

Ο 1ος κύκλος θα διεξαχθεί από 14/6/21 έως 25/6/21 σε απογευματινές ώρες σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Η καταβολή της συμμετοχής γίνεται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ Κ&Δ (Καλλιθέας 7) και είναι:

  • Για τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του ΤΕΕ 25 ευρώ
  • Για τα οικονομικώς μη ενήμερα μέλη του ΤΕΕ 50 ευρώ
  • Για τα μη εγγεγραμμένα μέλη 50 ευρώ

Με τη συμπλήρωση του αριθμού 25 ατόμων, θα δημιουργείται επόμενη ομάδα (επίσης 25 ατόμων), που θα μπορέσει να παρακολουθήσει το σεμινάριο σε διαφορετική ημερομηνία διεξαγωγής, μόλις ολοκληρωθεί ο Α’ κύκλος, η οποία και θα ανακοινωθεί.

Ο 1ος κύκλος θα διεξαχθεί από 28/6/21 έως 2/7/21 σε απογευματινές ώρες σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

Θα ακολουθήσει σχετικό e-mail με τις αναλυτικές οδηγίες για για την παρακολούθηση του
σεμιναρίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες
του ΤΕΕ ΚΔΘ, τηλέφωνο: 2410257866, email: tee_lar@tee.gr.

Back to top
elΕλληνικά