Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΤΕΕ-Κ&Δ Θεσσαλίας

  • Ζ.Μαμούρης, πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Η συνεργασία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΤΕΕ-ΚΔΘ θα καταστήσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας ακόμη πιο ανταγωνιστική στη διεκδίκηση πόρων και ευκαιριών»

  • Ν.Παπαγεωργίου, πρόεδρος ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας: «Πιο άμεση η διασύνδεση του Πανεπιστημίου και της έρευνας με την αγορά εργασίας, με στόχο πρωτίστως την καινοτομία, για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας»

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου-Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας. Κύριος στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων είναι η ανάδειξη του ρόλου των επιστημονικών και επιμελητηριακών θεσμών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αναγκών της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τόσο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και το ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας εκφράζουν τη συναντίληψή τους για την ανάγκη σύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, τη συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή δημοσίων αγαθών, όπως της βιώσιμης ανάπτυξης, της παιδείας/εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο πρύτανης, κ.Ζήσης Μαμούρης και εκ μέρους του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας ο πρόεδρος, κ.Νίκος Παπαγεωργίου, ενώ στην ειδική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, συμμετείχε και η αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Π.Θ., κ.Ιωάννα Λαλιώτου.

Στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:

  • Η «ζεύξη» της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, με έμφαση στην καινοτομία, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την επιχειρηματικότητα,
  • Η προαγωγή της έρευνας με τον προσανατολισμό της στις ανάγκες των πολιτών και την μεγιστοποίηση του οφέλους της τοπικής κοινωνίας από αυτή,
  • Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δύο φορέων, με την αύξηση των δυνατοτήτων τους, την προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών τους και την προώθηση αλλαγών στην κουλτούρα τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των πολιτών,
  • Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των φορέων με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την χρήση Τ.Π.Ε., καθώς και η προώθηση της τεχνογνωσίας σε αυτά τα θέματα
  • Η συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών, δράσεων και Ομάδων Εργασίας
  • Η συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών
  • Η ανάπτυξη και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης (ανάπτυξη ή/και οργάνωση προγραμμάτων, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μεικτού μοντέλου εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού για τη διοργάνωση διαλέξεων, τη διδασκαλία μαθημάτων, κ.λ.π. οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ.), με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με ζητήματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και την επικοινωνιακή προβολή διαφόρων δράσεων, κ.λ.π.

Δηλώσεις

Στο πλαίσιο της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.Ζήσης Μαμούρης, δήλωσε σχετικά:

«Αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παραγωγή της γνώσης, η συμβολή στην μεταφορά της τεχνογνωσίας στην κοινωνία και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων και εργασιακού δυναμικού υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης με στόχο την στήριξη των αναπτυξιακών δυναμικών της χώρας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Αυτός ο ρόλος μας καθίσταται ιδιαίτερος λόγω της ισχυρής περιφερειακότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επίτευξη της περιφερειακής αποστολής μας απαιτεί την οργανική σύνδεσή μας με τους βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς πυλώνες ανάπτυξης και συνοχής.
Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας είναι κομβικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί βαθαίνει και διευρύνει τη συνέργειά μας με την κοινωνία, τον κόσμο της εργασίας και του επιχειρείν και τις αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου μας.
Οι δράσεις επικοινωνίας και συνεργασίας που προδιαγράφονται στους όρους αυτού του μνημονίου ανοίγουν μεγάλες δυνατότητες συμπράξεων, που θα βοηθήσουν και τους δύο φορείς στην επίτευξη των στόχων μας και θα καταστήσουν την Περιφέρεια Θεσσαλίας ακόμη πιο ανταγωνιστική στη διεκδίκηση πόρων και ευκαιριών στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Ευελπιστούμε ότι η αρχική σημερινή συμφωνία θα εμπλουτιστεί άμεσα με εξειδίκευση των πεδίων συνεργασίας και την υλοποίηση από κοινού δράσεων».

Από την πλευρά της η αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Π.Θ., κ.Ιωάννα Λαλιώτου σημείωσε:

«Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναπτύξουμε ό,τι είδος συνέργειας μπορούμε. Νομίζω ότι το ΤΕΕ ΚΔΘ είναι ο ιδανικός φορέας ώστε να αναπτύξουμε, από κοινού, προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης. Εσείς που είσαστε μέσα στην αγορά εργασίας και στο πεδίο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήμερα, χωρίς επικαιροποίηση γνώσεων, κανείς δεν μπορεί να πάει μπροστά.
Κατά συνέπεια, είμαστε στη διάθεσή σας, και με δικές μας, αλλά και με δικές σας ιδέες και προτάσεις, για να υλοποιήσουμε προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επικαιροποίησης γνώσεων από κοινού, σε συνεργασία και από αυτά που ήδη παρέχουμε στο Πανεπιστήμιο, αλλά και με πολλά νέα, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών σας.
Και η συνεργασία μας είναι ένας άμεσος τρόπος «ανοίγματος» της διόδου μεταφοράς τεχνογνωσίας που έχει το Πανεπιστήμιο, προς την κοινωνία, μέσω υμών».

Αναφορικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, κ.Νίκος Παπαγεωργίου τόνισε:

«Με γνώμονα τη συναντίληψη, τόσο των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, για την ανάγκη συμβολής των δύο φορέων στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στην προαγωγή δημοσίων αγαθών, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η ενίσχυση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, προχωρούμε, σήμερα, στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Η έναρξη αυτής της συνεργασίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και προσδοκούμε σε άμεσα αποτελέσματα.
Με τη συνεργασία μας αυτή στοχεύουμε κυρίως στη μεγιστοποίηση του οφέλους της τοπικής κοινωνίας, από την προαγωγή ερευνητικού έργου προσανατολισμένου στις ανάγκες των πολιτών.
Κυρίως τονίζουμε την διασύνδεση του Πανεπιστημίου και της έρευνας με την αγορά εργασίας με στόχο πρωτίστως την καινοτομία, πρωτεύον θέμα για την οικονομία και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Επιπλέον με κοινές δράσεις, πλήθος μελών μας θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στον τομέα τους αλλά και το Πανεπιστήμιο να ενημερωθεί για τις ανάγκες της αγοράς.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Τεχνικό Επιμελητήριο, είμαστε δύο φορείς των οποίων το έργο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και διάδρασης κοινωνικών δομών και συνόλων. Στο κέντρο αυτού του έργου που επιτελούμε, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος».

Back to top
elΕλληνικά