ΤΕΕ ΚΔΘ: Υπενθύμιση για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές

Το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας υπενθυμίζει στα μέλη του ότι το Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021 λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος.

Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης της Αντιπροσωπείας, η οποία στην 3η Τακτική συνεδρίασή της ενέκρινε τις γενικές κατευθύνσεις δράσης (Πρόγραμμα Δράσης) της ΔΕ στην τριετία 2020-2024, καθώς και την πρόταση της ΔΕ για τον αριθμό και το αντικείμενο των νέων Μονίμων Επιτροπών.  

Να σημειωθεί ότι κάθε μέλος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή το ανώτερο σε 3 Επιτροπές.

Οι Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ, αποτελούν Όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές και η λειτουργία τους ρυθμίζεται με σχετικό Κανονισμό.

Τα θεματικά αντικείμενα των νέων Μονίμων Επιτροπών είναι:

Κατηγορίες ΜΕ

 1. Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Κτηματολογίου
 2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
 3. Ασφαλιστικών Θεμάτων, Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Νέων Μηχανικών
 4. Εθνικών, Διεθνών Προγραμμάτων & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 5. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτικής Προστασίας
 6. Βιομηχανίας και Τυποποίησης
 7. Καινοτομίας, Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας
 8. Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
 9. Παιδείας, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 10. Ιδιωτικών έργων
 11. Δημοσίων Συμβάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής εδώ.

Back to top
elΕλληνικά