Δέσμη προτάσεων για τη δημιουργία άνω των 6.000 θέσεων στάθμευσης στη Λάρισα καταθέτει το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Δέσμη προτάσεων για τη δημιουργία περισσότερων από 6.000 θέσεων στάθμευσης, σε χώρους εκτός κέντρου, περιμετρικά του εσωτερικού δακτυλίου, αλλά και στο κέντρο της Λάρισας, καταθέτει η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου – Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (ΤΕΕ- ΚΔΘ). Μάλιστα, 2.500 εξ΄αυτών μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα, σε υπαίθριους χώρους και να είναι δωρεάν για τους πολίτες, ώστε να εξομαλυνθούν οι πιέσεις και οι φόρτοι που ασκούνται στην κυκλοφορία, εξαιτίας των παρεμβάσεων του Σχεδίου ΒΑΚ.

Με βάση τα ζητήματα, ειδικά για τη στάθμευση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, που αναγνωρίστηκαν στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ για το ΣΒΑΚ Λάρισας, προχωρούμε στην κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης.

Οι θέσεις αυτές, περισσότερες από 6.000, μπορούν να δημιουργηθούν σε χώρους που βρίσκονται εκτός κέντρου, περιμετρικά του εσωτερικού δακτυλίου (Ηρ.Πολυτεχνείου-Λαγού), καθώς και στο κέντρο. Έχουμε προχωρήσει σε βασικές εκτιμήσεις τόσο για την απαιτούμενη επιφάνεια, όσο και για το κόστος δημιουργίας αυτών των θέσεων, σε δύο χρονικούς άξονες: περίπου 2.500 δωρεάν θέσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα (βραχυπρόσθεσμα) και σε 3.800 θέσεις που χρειάζονται περισσότερο χρόνο (μεσοπρόθεσμα).

Οι λύσεις που προτείνουμε μπορούν να διερευνηθούν από τον Δήμο Λαρισαίων και κάποιες από αυτές να υιοθετηθούν άμεσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θεωρούμε ότι ο Δήμος Λαρισαίων πρέπει να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την επίλυση του ζητήματος της στάθμευσης, καθώς ασκούνται τεράστιες πιέσεις, στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις πέριξ αυτού περιοχές, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Σχεδίου ΒΑΚ. Είναι κοινός στόχος όλων μας η δημιουργία μιας αξιοβίωτης -όχι απλά βιώσιμης- πραγματικότητας, η δημιουργία ενός κέντρου λειτουργικού, αποφορτισμένου από περιβαλλοντικούς ρύπους, με μεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως ποδηλατόδρομοι, μετακίνηση πεζή και αστική συγκοινωνία. Οι προτάσεις που καταθέτουμε σήμερα, όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, υπηρετούν αυτόν τον κοινό μας στόχο”, τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ-ΚΔΘ, κ.Νίκος Παπαγεωργίου.

Να σημειωθεί ότι η δέσμη προτάσεων αποφασίστηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ – Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ενώ σχετική επιστολή εστάλη στον δήμαρχο Λαρισαίων, κ.Απόστολο Καλογιάννη και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Βραχυπρόθεσμα

Προκειμένου να ξεκινήσει η αντιμετώπιση του ελλείμματος των θέσεων στάθμευσης γρήγορα και με μικρό κόστος, προτείνεται η διερεύνηση διαμόρφωσης των παρακάτω χώρων σε υπαίθριους δωρεάν χώρους στάθμευσης:

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να μισθωθούν από τον Δήμο, όπου αυτό απαιτείται, και να γίνει η διαμόρφωσή τους.

Μεσοπρόθεσμα

Η κατασκευή υπέργειων και υπόγειων χώρων στάθμευσης διαρκεί αρκετά έτη και είναι υψηλότερου κόστους επιβάλλεται, όμως, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα των χώρων στάθμευσης στη Λάρισα. Προτείνεται λοιπόν η διερεύνηση κατασκευής των παρακάτω θέσεων στάθμευσης:

Εξυπακούεται ότι όπου βρίσκεται πλατεία, η πρόταση του ΤΕΕ-ΚΔΘ αφορά στη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης (ΟΣΕ, Κεντρική πλατεία και πλατεία Ταχυδρομείου) και μόνον στον χώρο πλησίον των ΚΤΕΛ η πρόταση αφορά σε υπέργειο χώρο στάθμευσης.

Αποκέντρωση

Το παράδειγμα των φορολογικών (ΔΟΥ) και κοινωνικών κρατικών υπηρεσιών (ΕΦΚΑ) που μεταφέρθηκαν σε σημείο της πόλης όπου προσφέρονται χώροι για στάθμευση οχημάτων (Πολυχώρος “Γαία”, Φιλιππούπολη-Νεάπολη) είναι χαρακτηριστικό: το κέντρο της πόλης αποφορτίστηκε από τις μετακινήσεις με (ΙΧ) προς και από αυτές τις υπηρεσίες.

Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ζήτημα αποκέντρωσης και άλλων υπηρεσιών (Τελωνείου, Δήμου, Περιφέρειας, Δικαστηρίων), υπηρεσίες που έλκουν μεγάλο αριθμό μετακινήσεων με ΙΧ στο κέντρο της πόλης, καθώς τόσο η καθημερινή μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών των υπηρεσιών, όσο και οι μετακινήσεις πολιτών από όλη την Ελλάδα προς και από τις υπηρεσίες αυτές ασκούν σημαντική πίεση και δημιουργούν αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους.

Να θυμίσουμε ότι ειδικά για το Τελωνείο, υπάρχει ημιτελές κτίριο (Ομορφοχώρι). Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί και διασύνδεση των υπηρεσιών, από τη στιγμή που θα αποκεντρωθούν, με δημόσια συγκοινωνία.

Αύλειοι χώροι σχολείων

Τέλος, ως έσχατη λύση -και μόνον ως έσχατη λύση- αντιμετώπισης του προβλήματος και μέχρι να δρομολογηθεί η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, εκτιμούμε ότι ο Δήμος μπορεί να διαθέτει τις αυλές των σχολείων (στο κέντρο και περιμετρικά αυτού) για δωρεάν στάθμευση, κατά τις περιόδους που αυτά δεν λειτουργούν.

Back to top
elΕλληνικά