Παράταση ως 31/12 για τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών

Παράταση ως τις 31 Δεκεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) δόθηκε με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Υπενθυμίζεται ότι τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016) δημιουργήθηκαν στο ΤΕΕ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών Ν. 4399/2016

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Ν. 4399/2016

Η υποδοχή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και την Πέμπτη 31/12/2020, με είσοδο στη σχετική εφαρμογή εδώ.

Βοηθητικά έγγραφα:

 Πρότυπη Βεβαίωση για δημόσιους υπαλλήλους
— Πρότυπη Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

Για τα μέλη που θα εγγραφούν, με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και των δύο Επιμελητηρίων, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την άρτια εκτέλεση του έργου τους.

Όσοι αιτήθηκαν έως 30/11/2020, θα εκπαιδευτούν και θα ενταχθούν άμεσα, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση έως 31/12/2020, θα εκπαιδευτούν τον μήνα Ιανουάριο.

Back to top
elΕλληνικά