Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση (Α.ΔΟ.ΑΠ.)”

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» και δύο κατευθύνσεις – Αρχιτεκτονική και Δομοστατική (ΦΕΚ 1499/Β/21.04.2020 και λοιπή ισχύουσα νομοθεσία), το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η κανονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (3ο) εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται κυρίως στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εκπαίδευση από απόσταση θα προβλέπεται, ανάλογα με τις συνθήκες.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν έως και τις 10 Ιουλίου 2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.adoap@uniwa.gr

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα  6932-714215,  6984-991363  ή στο info.adoap@uniwa.gr  καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.  www.adoap.gr

Back to top
elΕλληνικά