Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων”

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων (ΑΔΕΣ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: master-energy-systems.mie.uth.gr

Oι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Ελεάνα Παππά), τηλ. 24210-74007, 74010 και 74011, e-mail: g-mie@mie.uth.gr.

Back to top
elΕλληνικά