Παρουσιάσεις από το διαδικτυακό σεμινάριο «Ενημέρωση Μηχανικών – Σεισμός 3.03.2021, Ελασσόνα», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021, από τη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ με συμμετοχή του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας

Νομικό πλαίσιο για την αποκατάσταση κτιρίων, αποφάσεις οριοθέτησης σεισμόπληκτων περιοχών στη Θεσσαλία και στεγαστικής συνδρομής

 

Ενημέρωση Μηχανικών – Σεισμός 3.03.2021, Ελασσόνα,  webinar ΔΑΕΦΚ-ΚΕ & ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας – Παρουσιάσεις

Μαρία Κλεάνθη, Πολ. Μηχανικός, MSc, Γενική Διευθύντρια Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Αντώνης Γιαννούτσος, Πολ. Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Δ’ (Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών) ΔΑΕΦΚ-ΚΕ

Βασίλειος Γ. Μώκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊστάμενος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–Κ.Ε.

 

Νομικό Πλαίσιο

 • ΚΥΑ – ΔΑΕΦΚ-ΚΕ για την «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΕΚ 964 Β 11-03-2021

[ΝΕΟ]

 • ΚΥΑ – ΔΑΕΦΚ-ΚΕ για «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών».

Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΦΕΚ 2094 Β 20-05-2021

 • ΥΑ – ΔΑΕΦΚ-ΚΕ για «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, που εκδηλώθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας».

ΥΑ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΕΚ 1136 Β 23-03-2021

 • Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021

ΦΕΚ 6019 Β_28.11.2022_νέα προθεσμία

 • Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση)

ΚΑΝΕΠΕ 2984 B 30-08-2017

 • Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής

ΚΤΙΡΙΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΦΕΚ 455 B 25-02-2014

 • Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό

ΚΤΙΡΙΑ – ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΦΕΚ 2661 B 18-10-2013

 • Βοηθητικό Υλικό

ΚΠΟΕΚΒΣ_1978

ΟΑΣΠ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ_2001

ΚΑΔΕΤοιχοποιίας_ΜΑΡΤΙΟΣ_2019

 • Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2011 ΦΕΚ 3201 Β 30-12-2011

 • Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2018 ΦΕΚ 4776 Β 25-10-2018

 • Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – 2022 ΦΕΚ 4663 Β 05-9-2022

 • Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση του νέου Τιμολογίου (Β΄4663), συντάχθηκε από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αρχείο excel,  για την υποβοήθηση των μηχανικών στη σύνταξη του προϋπολογισμού και τον υπολογισμό της δαπάνης αποκατάστασης πληγέντων κτηρίων από φυσικές καταστροφές. Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφορτώσετε το αρχείο.

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΝΕΟΣ _ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ ΕΡΓΟΥ

 • Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΤΑΕΦΚ-ΠΘ)

ΦΕΚ 5688/27.9.2023/19601/ΓΔα

 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).

ΦΕΚ 6011/Β/23477/16.10.2023

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

ΦΕΚ 6194/Β/26217/Β/27.10.2023

 

Back to top
en_GBEnglish (UK)