Σε κάθε Νομό, εκτός από το Νομό Λάρισας, όπου εδρεύει το Περιφερειακό Τμήμα, λειτουργούν 5μελείς Νομαρχιακές Επιτροπές που εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος και τα μέλη του Τμήματος που έχουν είτε κατοικία, είτε επαγγελματική εγκατάσταση στο Νομό.

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές του ΤΕΕ:

  • Επεξεργάζονται θέματα αποκλειστικά νομοαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που τους έχει ορίσει ή στην αντίστοιχη ΔΕ
  • Υποβάλλουν προτάσεις για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος
  • Ορίζουν τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε Επιτροπές ή άλλα όργανα νομαρχιακού ενδιαφέροντος
  • Εκφράζουν τις απόψεις του ΤΕΕ σε νομαρχιακού επίπεδο, πάντα μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ή του αντίστοιχου οργάνου του Περιφερειακού Τμήματος

Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Τρικάλων

Back to top
en_GBEnglish (UK)