Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς γίνονται μέχρι τρεις φορές το χρόνο, με συνήθεις μήνες διεξαγωγής τους Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο.

Η προκήρυξη των εξετάσεων αναρτάται στον σχετικό σύνδεσμο, όπου μπορείτε επίσης να βρείτε το νομοθετικό πλαίσιο των εξετάσεων, ανακοινώσεις προγράμματος και αποτελεσμάτων, καθώς και την αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά συνοδευτικά έντυπα.

Back to top
en_GBEnglish (UK)