14

Ώρες: 20

Δίδακτρα:  120,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Σοφία Νέμα

16

Ώρες: 20

Δίδακτρα:  40,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δεληχά / Κασιτεροπούλου

11

Ώρες: 24

Δίδακτρα:  110,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δημήτριος Παπαλέξης

1

Ώρες: 20

Δίδακτρα:  120,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

6

Ώρες: 21

Δίδακτρα:  80,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Χρήστος Ζιώζιας

10

Ώρες: 23

Δίδακτρα:  110,00  €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δημήτριος Παπαλέξης

7

Ώρες: 20

Δίδακτρα:  120,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Αλέξιος Ξηρόφωτος

15

Ώρες: 20

Δίδακτρα:  80,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Θωμάς Μπαγιάρας

2

Ώρες: 30

Δίδακτρα:  120,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δημήτριος Φαγκρίδας

12

Ώρες: 30

Δίδακτρα:  60,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δεληχά / Κασιτεροπούλου

4

Ώρες: 30

Δίδακτρα:  120,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Αντώνης Μόρας

13

Ώρες: 30

Δίδακτρα:  180,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δρ. Δημήτριος Φείδαρος

8

Ώρες: 30

Δίδακτρα:  180,00 €

50% έκπτωση για ενήμερα μέλη

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δρ. Αικατερίνη Μπαξεβάνου

Back to top
en_GBEnglish (UK)