Α. Βεβαιώσεις από το ΤΕΕ-ΤΚΔΘ

Το ΤΕΕ-ΤΚΔΘ παρέχει στα μέλη του ένα ευρύ σύνολο βεβαιώσεων με μοναδική προϋπόθεση την οικονομική τους ενημερότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Μητρώο του ΤΕΕ. Σημειώνεται ότι, η ενήμερωση του Μητρώου είναι άμεση σε περίπτωση εξόφλησης των συνδρομών στα γραφεία του Τμήματος, ενώ απαιτείται χρόνος λίγων εργάσιμων ημερών σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται είτε στον ίδιο τον μηχανικό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή της κάρτας μέλους του ΤΕΕ είτε σε τρίτους με εξουσιοδότηση θεωρημένη από αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου, οι βεβαιώσεις μπορούν να αποσταλλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα των αιτήσεων για τις  βεβαιώσεις του ΤΕΕ:

 1. Αιτήσεις γενικές
 2. Αιτήσεις εγγραφής
 3. Αιτήσεις διαγραφής
 4. Αιτήσεις τροποποίησης εταιρείας
 5. Αιτήσεις για βεβαίωση μη-εγγραφής

Β. Έκδοση βεβαιώσεων ηλεκτρονικά

Όλα τα μέλη του ΤΕΕ μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά την προσωπική τους βεβαίωση μέλους-ενημερότητας, μέσω της πλατφόρμας MyTEE, κατόπιν μιας απλής διαδικασίας εγγραφής σε αυτή, με την αποστολή της Αίτησης εγγραφής στις υπηρεσίες MyTEE.

Επιπλέον, η υπηρεσία MyTEE παρέχει στους μηχανικούς κι άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων να:

 • διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα στο Μητρώο Μελών
 • έχουν συνοπτικό και αναλυτικό έλεγχο των συνδρομών και της εξόφλησής τους
 • έχουν δωρεάν υπηρεσία email της μορφής myname@teemail.com

To ΤΕΕ-ΤΚΔΘ προτρέπει τα μέλη του να διευκολύνουν τις συναλλαγές μαζί του, αποκτώντας πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες MyTEE.

Γ. Είδη βεβαιώσεων

Οι βεβαιώσεις που δύναται να εκδόσει το ΤΕΕ για τα μέλη του είναι:

 • Μέλους ΤΕΕ – Ενημερότητας (Βεβαίωση γενικής χρήσης με πλήρη στοιχεία)
 • Πειθαρχικού Παραπτώματος
 • Άδειας σε ισχύ
 • Έναρξης σε εφορία
 • Ενημερότητας
 • Για εφορία
 • Για ΥΠΕΧΩΔΕ εργοληπτικά
 • Επαγγελματικής διεύθυνσης
 • Για εγγραφή σε πολεοδομία
 • Για επαγγελματικό τηλέφωνο, ΟΤΕ
 • Για ΥΠΕΧΩΔΕ Μελετητικό
 • Για ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
 • Γράμμα συνταξιοδότησης
 • Γράμμα επαναφοράς
 • Γενικής χρήσης με διεύθυνση
 • Γράμμα νέου μηχανικού
 • Ομότιμου μέλους
 • Ομότιμου μέλους με συνδρομές
 • Έγγραφο προς τρίτους για μέλος
 • Με διεύθυνση
 • Για συνωνυμία κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου
 • Διαγραφής λόγω θανάτου
 • Αναλυτικές οφειλές
 • Ειδικού μητρώου παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αναλυτικές πληρωμές

Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις που δύναται να εκδόσει το ΤΕΕ για τις Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ είναι:

 • Απλή
 • Με μέλη
 • Πειθαρχικού με μέλη
 • Για εφορία με μέλη
 • Απλή για εφορία
 • Για τράπεζα
 • Ν. 2081/92
 • Για λύση εταιρείας
 • Για επωνυμία Ν. 2081/92
 • Τεχνολόγου
 • Αναλυτικές πληρωμές

 

 

Back to top
en_GBEnglish (UK)