Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη. Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, με απόφαση της καταρτίζει πίνακα εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.

Μπορείτε να δείτε τη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Back to top
en_GBEnglish (UK)