Ζητείται Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός

Job

Τεχνική εταιρεία 2ης τάξης με έδρα στη Λάρισα, που δραστηριοποιείται σε δημόσια έργα, αναζητά Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση οικοδομικού έργου στην Λάρισα για πλήρη απασχόληση:

Αρμοδιότητες:

  • Διαχείριση και παρακολούθηση έργου (διαχείριση Προσωπικού, διαχείριση Προμηθειών, Διαπραγματεύσεις, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
  • Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
  • Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου 
  • Σύνταξη Λογαριασμών, Επιμετρήσεων

Aπαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
  • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
  • Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ)
  • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2411815000

Email: info@pavilion.gr

Back to top
en_GBEnglish (UK)