Υλικό (παρουσιάσεις & ερωτοαπαντήσεις), της Ημερίδας: «Οι Δασικοί χάρτες ως αναπτυξιακό εργαλείο – Προβλήματα και Προοπτικές» της 1ης Μαρτίου 2017

Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας: « Οι Δασικοί χάρτες ως αναπτυξιακό εργαλείο – Προβλήματα και Προοπτικές», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με συνδιοργανωτές το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και το Τοπικό Τμήμα Λάρισας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017, σας παραθέτουμε τις παρουσιάσεις των εισηγητών της Ημερίδας, καθώς και τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις που συζητήθηκαν.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ :

  1. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
  3. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
  4. ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΠΟΨΕΙΣ, ΧΛΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Ερώτηση 1:

Τι μπορεί να γίνει για τις παρακάτω περιπτώσεις:

1.1: Στα σύνορα του οικισμού στο Σκλήθρο ένα οικόπεδο στο οποίο έχει βγει και οικοδομική άδεια βγήκε Δ-Δ (Δασικό).

1.2: Στο καστανοπεριβόλι ΠΕ 20 στρέμματα και καστανιές 70 ετών χωρίς συμβόλαια ή κάποια στοιχεία ιδιοκτησίας, μόνο προφορική κληρονομιά από παππού σε παιδιά.

 

Ερώτηση 2:

Για τα ανταλλάξιμα κτήματα (Πολυδάμειο Ν. Λάρισας) με την Δ5337/30-9-1988 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και ΦΕΚ 156Α/24-6-1976 εντός εικοσαετίας παραχωρούνταν στους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για 1.950 στρέμματα. Οι τίτλοι είναι δεσμευμένοι στο Υποθηκοφυλάκιο. Δε θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και να μην πληρώνουν παράβολο?

 

Ερώτηση 3:

Γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη Αναδασμοί & Διανομές του Υπ. Γεωργίας και αν προβλέπεται κάποια διορθωτική κίνηση εκ μέρους της ΕΚΧΑ, έτσι ώστε αυτοί οι ιδιοκτήτες να μην αναγκάζονται να υποβάλλουν αντίρρηση.

Ερώτηση: Αυτοί που ορίζονται είναι ατελώς?

 

Ερώτηση 4:

Τι γίνεται για την εξής περίπτωση: οριοθετημένη ιδιοκτησία από το 1926, χορτολιβαδική, πετρώδης, γεωργοκτηνοτροφική έκταση 10.000 στρεμμάτων.

 

Ερώτηση 5:

5.1: Κατά τη διαδικασία ανάρτησης δασικών χαρτών πραγματοποιούνται δικαιοπραξίες για τα «εμπλεκόμενα» γεωτεμάχια?

5.2: Η «χρησικτησία» ή η «έκτακτη χρησικτησία» συνιστούν τίτλο, δεδομένου ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες υπουργικές αποφάσεις?

 

Ερώτηση 6:

Αναφέρθηκε ο κ. Χλύκας ότι θα ασχοληθούν περισσότερο με εκτάσεις Δ.Α. και όχι με Δ.Δ. Τι θα γίνει όταν σήμερα επιδοτούνται εκτάσεις Δ.Δ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρομαι σε καστανοπερίβολα.

 

Ερώτηση 7:

7.1: Ακρίβεια του δασικού πολυγώνου και του υποβάθρου της ΕΚΧΑ και για ποιο μέγεθος απόκλισης από τον ισχυρισμό του ιδιώτη πρέπει να υποβληθεί αντίρρηση.

7.2: Οι εξετάσεις των αντιρρήσεων θα γίνουν παρουσία του ιδιοκτήτη (φυσική ή έμμεση) και ποιος νομιμοποιείται να τον αντιπροσωπεύσει?

 

Ερώτηση 8:

8.1: Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα εξαγοράς ή μη προβολής δικαιώματος κυριότητας προς εξέταση από τις επιτροπές της εποικιστικής νομοθεσίας, έχει έννομο συμφέρον ο αιτών την εξαγορά ή μη προβολή δικαιώματος κυριότητας της δημόσιας έκτασης να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά των δασικών χαρτών αν π.χ. η επίδικη έκταση απεικονίζεται ως δασική κι όχι αγροτική?

8.2: Επίσης αν σε αναδασμό εμφανίζεται ως κοινόχρηστο λιβάδι μια έκταση και στον δασικό χάρτη τμήμα αυτής εμφανίζεται ως αγρός, δύναται η υποβολή αντιρρήσεων ώστε από Α.Α. να χαρακτηριστεί χορτολίβαδο κι αν ναι ποιος θα υποβάλλει την ένσταση σε περίπτωση που δεν έχει εποικιστική προέλευση το λιβάδι, ώστε να υποβάλλει αντίρρηση η Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 

Ερώτηση 9:

9.1: Σε οικιστική πύκνωση με χαρακτηρισμό Δ.Δ. υποβάλλονται αντιρρήσεις?

9.2: Όπου υπάρχει ο χαρακτηρισμός 1 (εποικισμός) είναι υποχρεωτική η βεβαίωση από τη Δ/νση Πολιτικής Γης? Να είναι ατελώς η αντίρρηση?

9.3: Ο χαρακτηρισμός σε πρόσφατο χάρτη με Δ δεν αλλάζει?

9.4: Τον παράγοντα άνθρωπο στο περιβάλλον γιατί δεν τον εξετάζει ο δασικός χάρτης?

 

Ερώτηση 10:

10.1: Πως θα προμηθευτούμε τις αεροφωτογραφίες του 1945 προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα της φωτοερμηνείας?

10.2: Η ύπαρξη αδείας για εκρίζωση νεαρών φυτών από αγροτεμάχιο ή ελαιόκτημα την οποία χορήγησε το Δασαρχείο σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό Α.Δ. και συμβολαίων πριν την 22/2/1946 μας κατοχυρώνει ως ιδιοκτήτες?

10.3: Το τεκμήριο της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στη Θεσσαλία αφορά μόνο συγκεκριμένα δάση τα οποία αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παραχωρήσεως και Ενσωματώσεως της Θεσσαλίας στο Ελληνικό Κράτος?

 

Ερώτηση 11:

Μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών που έχουν αναρτηθεί, θα μπορεί να εκδοθεί άδεια δόμησης σε γήπεδο εκτός σχεδίου για το οποίο έχει βγει η πράξη χαρακτηρισμού αλλά όχι η τελεσιδικία?

Υ.Γ. (και το οποίο έχει κριθεί μη δασικό)

 

Ερώτηση 12:

Δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, μπορεί να υποβληθεί αντίρρηση? Έχει χαρακτηρισμό ΑΧ.

 

Ερώτηση 13:

Είμαι ιδιοκτήτης έκτασης χαρακτηρισμένης ως ΧΑ. Αν δεν υποβάλλω αντίρρηση η έκταση μου θα χαρακτηρισθεί ως η επιλέξιμη και θα εξαιρεθεί από τις επιδοτήσεις από τον ΟΣΔΕ.

 

Ερώτηση 14:

Η έκταση που κατέχω με κύριο συμβόλαιο είναι μεγαλύτερη από αυτή που περιγράφεται στον τίτλο μου. Για να προβώ σε αίτηση αντίρρησης πρέπει πρώτα να προβώ σε διόρθωση τίτλου? Η επιπλέον έκταση δεν διεκδικείται από κάποιον.

 

Ερώτηση 15:

Πρόταση για να αποκωδικοποιηθούν κάποια πράγματα:

Θα μπορούσε να συνταχτεί σχετικός πίνακας με τις περιπτώσεις των χρήσεων, τις συνέπειες για τον ιδιοκτήτη και τις λύσεις-προτάσεις-εργαλεία που έχει στη διάθεσή του?

Που να λειτουργεί σαν κατευθυντήρια γραμμή. Π.χ. με βάση τα στοιχεία του πίνακα καταλήγουμε → μάλλον ο χαρακτήρας είναι δασικός.

 

Ερώτηση 16:

Το δημοτικό άλσος Λάρισας έχει χαρακτήρα Α.Δ. Στο κτηματολόγιο έχει καταγραφεί ως δημοτική έκταση. Δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά με νομοθετικό διάταγμα του ’54 καταγράφεται ως δημοτικό ακίνητο. Εγείρονται δικαιώματα υπέρ Δημοσίου? Ποιες οι συνέπειες για το Δήμο? Μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Δήμος (το Δ (δασική έκταση) δεν πειράζει?)

 

Ερώτηση 17:

Η πιθανή απόκλιση ανάμεσα στην υφιστάμενη κατάσταση και τον τίτλο ιδιοκτησίας είναι αιτία απόρριψης της αντίρρησης?

 

Ερώτηση 18:

Τι γίνεται στις περιπτώσεις περιοχών Α.Δ. που δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας ή έχουν μόνο βεβαίωση από τον Πρόεδρο της τότε Κοινότητας?

 

Ερώτηση 19:

Τι γίνεται στις περιπτώσεις Α.Δ. που από το 1980 και μετά γίνανε καλλιέργειες καστανιάς ή κερασιάς?

 

Ερώτηση 20:

Σε αγροτεμάχιο που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και υπάρχει και τίτλος από το 1970 και εμφανίζεται ως Δ.Α., η αντίρρηση μπορεί να στηριχτεί και στην έκδοση οικοδομικής άδειας?

 

Ερώτηση 21:

Οικισμοί προ 1923 στάσιμοι, όπου δεν έχει ορισθεί το συγκροτημένο τμήμα. Πως θα ορισθούν στο δασικό χάρτη?

 

Ερώτηση 22:

Το ιδιωτικό δάσος υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης?

Π.χ. έκταση αγροτική 4.000 m2 εκτός σχεδίου, εκ των οποίων τα 1.000 m2 χαρακτηρίζονται ως δάσος αλλά αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων θα θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο με τη δόμηση που του αναλογεί?

 

Ερώτηση 23:

Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό να διαχειρισθεί τις χιλιάδες των αντιρρήσεων?

 

Ερώτηση 24:

Σε περιοχή εντός ορίων οικισμών έχει βγει απόφαση αποβολής των ιδιοκτητών λόγω δασικού χαρακτήρα. Η ιδιοκτησία είναι δάσος? Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενεργήσουν για να μη χάσουν την ιδιοκτησία τους? Στο ακίνητο υπάρχει και κτίσμα.

 

Ερώτηση 25:

Ποιο το κόστος μιας φωτοερμηνείας? Ποιος υπογράφει τις εκθέσεις φωτοερμηνείας για την υποβολή της αντίρρησης?

 

Ερώτηση 26:

Τι γίνεται για την εκκλησιαστική περιουσία προ του 1945, π.χ. δασικά ξωκλήσια?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απάντηση 1:

1.1: Μπορεί να μην έχει μπει σωστά το όριο του οικισμού. Σ’ αυτήν την περίπτωση προσκομίζοντας βεβαίωση από την αρμόδια διεύθυνση δόμησης θα υποβληθεί αντίρρηση ατελώς.

1.2: Το αν υπάρχει δικαίωμα δεν το κρίνει ούτε η εφαρμογή ούτε η Διεύθυνση Δασών. Αρμόδια είναι η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων. Μέσα στο σύστημα μπορεί να τσεκαριστεί το «Άλλο». Στα πλαίσια του άλλου θα περιγράψει αυτό το δικαίωμα που έχει, προσκομίζοντας αντίστοιχα χαρτιά για να το τεκμηριώσει.

 

Απάντηση 2:

Δεν το γνωρίζω, είναι καθαρά τοπικό. Ίσως κάποιος από τη Διεύθυνση Δασών μπορεί να το απαντήσει. Φαντάζομαι αυτά διαχειρίζονται από κάποιον του Εποικισμού ή των Τοπογραφικών Εφαρμογών. Αν μπορούν να εκδοθούν αντίστοιχα στοιχεία.

 

Απάντηση 3:

Μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνονταν στα στοιχεία εκείνα που έπρεπε να έχει ο δασικός χάρτης και δεν ήταν στις τεχνικές προδιαγραφές. Από δω και στο εξής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (4389/16) την αρμοδιότητα για την κατάρτιση των δασικών χαρτών (επομένως και τις τεχνικές προδιαγραφές), τις έχουν οι εκάστοτε διευθύνσεις. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι στο στάδιο της σύνταξης, επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθεί.

Απάντηση: Δεν προβλέπεται ατέλεια σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

 

Απάντηση 4:

Μέχρι τον 4389 οι χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν περιλαμβάνονταν στο δασικό χάρτη, καταγράφονταν στα πλαίσια κατάρτισης των μελετών, αλλά ήταν σε ξεχωριστό αρχείο. Με το 4389/16 αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου να συμπεριλάβει τις χορτολιβαδικές και πετρώδεις εκτάσεις. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υποβληθούν αντιρρήσεις.

 

Απάντηση 5:

5.1: Αυτό που μας φοβίζει ως συμβολαιογράφους είναι η λέξη δάσος. Αν λοιπόν στο εξαρτημένο τοπογραφικό που θα προσκομιστεί στο συμβολαιογράφο φαίνεται η λέξη «δάσος» έστω και σε όμορη ιδιοκτησία, το συμβόλαιο αυτό δε θα το κάνουμε, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι ιδιωτικό δάσος (λόγω του τεκμηρίου υπέρ του δημοσίου). Σε πολλές περιφερειακές ενότητες στη Διεύθυνση Δασών υπάρχει κάποιο βιβλίο ως Μητρώο Ιδιωτικών Δασών. Μόνο σ’ αυτήν την περίπτωση, εφόσον προκύπτει ότι είναι ιδιωτικό δάσος, μπορεί να γίνει μεταβίβαση της έκτασης, αρκεί να προσκομισθούν κάποια πιστοποιητικά (π.χ. ακαΐας από το 1975 και μετά, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διεκδικείται από το Δημόσιο και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν ιδιωτικό δάσος). Αν δεν αναγράφεται η λέξη «δάσος» στο τοπογραφικό (δεν το γνωρίζουν οι συμβολαιογράφος/τοπογράφος), μπορεί να γίνει η μεταβίβαση. Αυτό δε σημαίνει ότι επειδή θα γίνει το συμβόλαιο στο όνομα κάποιου, αποχαρακτηρίζεται ως δάσος ή ότι αύριο δε θα χάσει την ιδιοκτησία του εφόσον στον κυρωμένο δασικό χάρτη θα φαίνεται ως δασική έκταση.

Απάντηση: Στο εξαρτημένο τοπογραφικό δεν υπάρχει υποχρέωση του χαρακτήρα της έκτασης. Για τη σύνταξη συμβολαίων αυτό βεβαιώνεται μέσω της έκδοσης βεβαίωσης χαρακτήρα ακινήτου από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δασών. Επομένως εκείνος που πρέπει να εκδώσει βεβαίωση για το χαρακτήρα ή όχι ως δάσους είναι η Διεύθυνση Δασών (και όχι ο τοπογράφος μηχανικός).

Απάντηση: Δεν είναι δουλειά του τοπογράφου να κρίνει αν είναι δάσος. Επίσης, το πιστοποιητικό του δασαρχείου δεν είναι υποχρεωτικό να προσαρτηθεί σε μεταβίβαση αγροτικής έκτασης. Αυτό το ζητούν επιβοηθητικά κυρίως ξένοι αγοραστές (κυρίως οι δικηγόροι νωρίτερα για να βεβαιώσουν του πελάτες τους ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν είναι δασική, (π.χ. Πήλιο) ή αρχαιολογικός χώρος.

5.2: Προφανώς αναφέρεστε στις υπουργικές αποφάσεις για την κύρωση των δασικών χαρτών. Ειδικά η δεύτερη υπ. Απόφαση αναφέρεται στο γεγονός ποιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει τις αντιρρήσεις, δεν δίνεται εμπράγματο δικαίωμα με τη χρησικτησία.

Για την απόφαση του ΣτΕ του 2014 αναφορικά με τη Βυτίνα και μάλιστα από το 4ο τμήμα και όχι από το 5ο που είναι αρμόδιο για το περιβάλλον, δέχτηκε τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Και οι 2 απόψεις, δηλ. αν τα δάση είναι κοινόχρηστα και μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους ή όχι, έχουν ένα καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό βάρος. Οπότε είναι πόσο περισσότερο κράτος θέλουμε και αν θέλουμε κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση (στη μεταβίβαση δηλαδή του δάσους).

 

Απάντηση 6:

Αναφέρθηκα σε εκτάσεις όπου υπάρχει δυνατότητα κάποιος να διεκδικήσει κάτι και θεωρώ εκ προοιμίου ότι στις εκτάσεις που είναι Δ.Δ. σπανίως κάποιος μπορεί να κερδίσει κάτι (π.χ. να έχει γίνει ένα σημαντικό λάθος, να έχει συμπεριληφθεί χωράφι σε Δ.Δ. που να μην το έχουνε δει). Το Δ.Α. σημαίνει ότι σήμερα είναι αγροτικό, στο παρελθόν δεν ήταν, μπορεί να έγινε κάποιο λάθος στο παρελθόν. Τα καστανοπερίβολα είναι ίδια έκταση, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας τους, είναι συγκεκριμένης σαφούς χρήσης.

 

Απάντηση 7:

7.1: Αν κάποιος νομίζει ότι δεν είναι σωστή η απόδοση της ακρίβειας υποβάλλει αντίρρηση, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία.

7.2: Όταν υποβάλλεται αντίρρηση ερωτάται ο υποβάλλων αν θα παραστεί τεχνικός σύμβουλος. Δεν ζητείται προσδιορισμός (στοιχεία του τεχν. συμβούλου).

 

Απάντηση 8:

8.1: Εμπράγματο δικαίωμα έχει όποιος τελεί υπό την αίρεση της εξαγοράς. Υποβάλλει τις αντιρρήσεις του και μέχρι να παραστεί στην επιτροπή θα έχει προχωρήσει η διαδικασία και αν δεν έχει προχωρήσει θα εξηγήσει προφορικά.

Απάντηση: Και σεις σαν αρμόδια υπηρεσία να εκδώσετε μια αντίστοιχη βεβαίωση που θα λέει ότι «ο κ. Χ έχει καταθέσει αίτηση και εκκρεμεί η εξαγορά».

Σαν αρμόδια υπηρεσία, για να βοηθήσετε αυτούς τους πολίτες μπορείτε να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και να τα διαθέσετε μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης δασών στις αντίστοιχες επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων. Έτσι και εσείς θα έχετε το χρόνο, για να μην χάσουν και οι πολίτες τα δικαιώματά τους, αλλά και σαν υπηρεσία αντί να εκδίδετε μεμονωμένα βεβαιώσεις ή να βλέπετε τις υποθέσεις, θα τα διαχειριστείτε περισσότερο συνολικά.

8.2: Περί παραλήψεως δηλαδή να συμπεριληφθεί ο δασικός χαρακτήρας στον αναρτημένο δασικό χάρτη.

 

Απάντηση 9:

9.1: Όχι, οι οικιστικές πυκνώσεις θα αντιμετωπιστούν με κάποια συμπληρωματική ανάρτηση. Εμφανίζονται με χαρακτήρα στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, αλλά δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις. Σε αντίθεση με τους οριοθετημένους οικισμούς, όπου εκεί δεν υπάρχουν πολύγωνα δασικού χαρακτήρα.

9.2: Ναι. Για να μπορέσει να μην πληρώσει το ειδικό τέλος θα πρέπει να έχει βεβαίωση.

9.3: Εξαρτάται από τα στοιχεία που θα προσκομισθούν και από τις αποφάσεις των επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων.

 

Aπάντηση 10:

10.1: Μέσω της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

10.2: Είναι με τη διαδικασία του άρθρου 67 του 998 (?δεν ακούγεται καθαρά ο νόμος). Εφόσον έχει τίτλο προ της 22/2/1946, μπορεί να κάνει τις διαδικασίες να κατοχυρώσει τον τίτλο.

10.3: για όσους έχουν τίτλους που ανάγονται σε τάπια(? δεν ακούγεται, πιθανώς σε έγγραφα της Οθ. Αυτοκρατορίας) η διαδικασία αναγνώρισης κυριότητας είναι πολύ χρονοβόρα αν δεν υπάρχει αδιάκοπη σειρά τίτλων και τα δικαιολογητικά πολλά.

Απάντηση: και εφόσον οι σχέσεις με τη γείτονα είναι αρμονικές…

 

Απάντηση 11:

Για την ολική κύρωση του άρθρου 19 ή για τη μερική κύρωση του άρθρου 17? Έχει κριθεί μη δασικό από την πράξη ή από τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη? (Απάντηση: και από τα 2).

Σ’ αυτή την περίπτωση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα περάσει στη μερική κύρωση του άρθρου 17 και επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

Απάντηση 12:

Αν έχει έννομο συμφέρον.

Ερώτηση: αναφέρομαι σε δημοτικές εκτάσεις.

Απάντηση: αν είναι καταχωρημένες ως ιδιωτικές μπορεί ο δήμος να κάνει.

 

Απάντηση 13:

Αφού η έκταση έχει δασικό χαρακτήρα θα πρέπει να υποβληθεί αντίρρηση. Το αν θα δοθούν επιδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο είναι πολιτική απόφαση για την οποία δεν είμαστε αρμόδιοι. Δεν ξέρουμε πως θα διαχειριστούν αυτά τα θέματα μελλοντικά.

 

Απάντηση 14:

Ο ορθός τρόπος είναι αυτός.

 

Απάντηση 15:

Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις της δασικής νομοθεσίας, δεν μπορεί να βγει ένας οδηγός. Μέσω της διαδικασίας , νομοθεσίας και δικαστικών αποφάσεων όμως μπορεί να γίνουν οι χαρακτηρισμοί.

Απάντηση: Ζητήσαμε από δικηγόρους να μας κάνουν τέτοιους πίνακες. Απάντησαν ότι δεν είναι δυνατόν, λόγω απειρίας περιπτώσεων (υπάρχει κίνδυνος να μην συμπεριλάβεις κάποιες).

 

Απάντηση 16:

Δεν πειράζει που είναι Δ, δεν αμφισβητείται από το Δήμο ο δασικός χαρακτήρας, ούτε η πιθανή χρήση του Δήμου (π.χ. κατασκευή κτιρίων) θα αλλάξει τη χρήση του ως δασικής έκτασης.

 

Απάντηση 17:

Η αντίρρηση περιέχει και χωροθέτηση. Π.χ. αν υποβάλλετε αντίρρηση για 250 m2, αυτά και θα αποχαρακτηριστούν. Τα υπόλοιπα θα περάσουν στη μερική κύρωση του άρθρου 17. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε τα όρια και τη θέση του ακινήτου.

 

Απάντηση 18:

Δεν μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία του άρθρου 67. Χρειάζεται τίτλος καταγεγραμμένος προ της 22/2/1946.

 

Απάντηση 19:

Αν είναι από το 1980 και μετά καλλιέργεια δεν μπορεί να είναι Δ, αλλά Α. Αν δεν είναι καλλιέργεια είμαστε στη διαδικασία Α.Δ. κανονικά.

 

Απάντηση 20:

Είναι μέσα στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αντίρρηση γιατί έχει εκδοθεί πράξη της διοίκησης.

Απάντηση: Με οικοδομική άδεια και πράξη διοίκηση κάνετε ατελώς την αντίρρηση.

 

Απάντηση 21:

Οι υπηρεσίες δόμησης τα έχουν ορίσει.

Απάντηση: Προβλέπεται ότι από την αρμόδια αντίστοιχη υπηρεσία δόμησης, πρέπει να εκδίδεται σχετική βεβαίωση ότι είναι μέσα στον συνεκτικό ιστό του οικισμού.

 

Απάντηση 22:

Δεν αλλάζει η χρήση του από το χαρακτηρισμό του ως ιδιωτικό δάσος.

Διευκρίνιση ερωτώντος: έχει αποχαρακτηριστεί ένα μέρος, μπορώ να κτίσω, αλλά δεν καθορίζονται τα όρια.

Απάντηση: αν έχετε τμήμα αγροτικό με αρτιότητα, μπορείτε να χτίσετε εκεί.

Απάντηση: Οι όροι δόμησης αναφέρονται στο σύνολο της ιδιοκτησίας.

 

Απάντηση 23:

Προς το παρόν έχουμε ελάχιστες αντιρρήσεις. Δεν έχει καθορισθεί πως ακριβώς θα δουλεύουν αυτές οι επιτροπές.

Απάντηση: Δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ακόμα για τις αντιρρήσεις που έχουν κατατεθεί.

 

Απάντηση 24:

Είναι εντός του μαύρου πολυγώνου? (Ναι).

Εκεί δε σημαίνει ότι δεν έχει χαρακτήρα. Θα ακολουθήσει μια ανάρτηση μελλοντικά. Ούτε υποβάλλει τώρα αντίρρηση. Τα θέματα αυτά θα τα διαχειριστούνε μελλοντικά.

 

Απάντηση 25:

Η έκθεση φωτοερμηνείας εξαρτάται από τα εργαλεία, το τι χρειάζεται, πόση έκταση, τι προβλήματα υπάρχουν. Μας έχει απασχολήσει και εμάς πως κοστολογείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Δεν είναι τόσο θέμα κόστους, όσο πως θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία.

 

Απάντηση 26:

Δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

Back to top
elΕλληνικά