Πρόγραμμα WIFI4EU

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος WIFI4EU θέτει ως στόχο να ενισχύσει τη δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία. Το πρόγραμμα WiFi4EU, με αρχικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2017-2019, θα στηρίξει την εγκατάσταση υπερσύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi σε ευρωπαϊκές πόλεις. Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό. Συγκεκριμένα, βασικός στόχος είναι να εγκατασταθούν ασύρματα δίκτυα σε τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες και να υποστηρίζονται 40-50 εκατ. συνδέσεις στο διαδίκτυο την ημέρα.

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς με δημόσια αποστολή – όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο τοπικός φορέας – δημοτική αρχή θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και της συντήρησης του εξοπλισμού. Οι τοπικές αρχές θα έχουν λοιπόν ευκαιρίες και ενθαρρύνονται μέσω του προγράμματος WiFi4EU να αναπτύξουν και να προωθήσουν τις δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.

Η αξιοποίηση του προγράμματος WiFi4EU αποτελεί μία μεγάλη πρόσκληση – πρόκληση για τη Θεσσαλία. Είναι αναγκαιότητα σήμερα, στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, κάθε δήμος, πόλη και χωριό της Θεσσαλίας να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, σαν αυτές που παρέχει το πρόγραμμα WiFi4EU, παρέχοντας σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες, προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για σύγχρονες υποδομές πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανάλογες με εκείνες των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων.

Πηγή:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys

Back to top
elΕλληνικά