Τηλεδιάσκεψη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ – Κεντρ. και Δυτ. Θεσσαλίας με Νομαρχιακές Επιτροπές

tilediaskepsi_tee_tkdth

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων, εγκαταστάθηκε στις αίθουσες συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Πλέον με την χρήση της τεχνολογίας, που εγκαινιάστηκε ήδη στις 22/5/2017, είναι πλέον εφικτή η πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής με τις Νομαρχιακές Επιτροπές, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των συναδέλφων στον χώρο της συνεδρίασης, εξοικονομώντας έτσι σημαντικούς πόρους και δίνοντας την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα συμβούλια.

Ο εξοπλισμός θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για κοινές συνεδριάσεις άλλων θεσμικών οργάνων του Τμήματος, όπως οι Μόνιμες Επιτροπές, διευκολύνοντας έτσι την συμμετοχή των συναδέλφων όλου του Τμήματος.