Τηλεδιάσκεψη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ – Κεντρ. και Δυτ. Θεσσαλίας με Νομαρχιακές Επιτροπές

tilediaskepsi_tee_tkdth

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων, εγκαταστάθηκε στις αίθουσες συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Πλέον με την χρήση της τεχνολογίας, που εγκαινιάστηκε ήδη στις 22/5/2017, είναι πλέον εφικτή η πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής με τις Νομαρχιακές Επιτροπές, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των συναδέλφων στον χώρο της συνεδρίασης, εξοικονομώντας έτσι σημαντικούς πόρους και δίνοντας την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα συμβούλια.

Ο εξοπλισμός θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για κοινές συνεδριάσεις άλλων θεσμικών οργάνων του Τμήματος, όπως οι Μόνιμες Επιτροπές, διευκολύνοντας έτσι την συμμετοχή των συναδέλφων όλου του Τμήματος.

Back to top
elΕλληνικά