Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με επταετή εμπειρία σε εκτέλεση Έργων/Συμβάσεων του Δημοσίου, για να αναλάβει θέση Εργοταξιάρχη σε οικοδομικό – υδραυλικό έργο στον  νομό Λάρισας.

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

·         Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ)

·         5της  εμπειρία σε έργο/α από τις παρακάτω κατηγορίες θα προτιμηθεί:

–          Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

–          Μονάδα επεξεργασίας ιλύος

–          Μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού

–          Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

–          Έργο αποχέτευσης ή/και ύδρευσης

·         Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, άριστη χρήση πακέτου Office, σχεδιαστικών πακέτων

·         Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά)

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

·         Προφορική, γραπτή επικοινωνία

·         Ηγεσία (ενθάρρυνση, εμψύχωση, έμπνευση, καθοδήγηση) και παρακίνηση

·         Χειρισμός συγκρούσεων και διαφωνιών

 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

·         Σωστή διαχείριση χρόνου

·         Αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

·         Ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα

·         Ανάληψη ευθύνης

·         Ακεραιότητα – αξιοπιστία

Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Back to top
elΕλληνικά