ΥΠΕΝ: Ανάρτηση των αναθεωρημένων δασικών χαρτών από την Παρασκευή 15/1 – Τον Φεβρουάριο οι αναρτήσεις για τη Θεσσαλία

Την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 ξεκινά η σταδιακή ανάρτηση των αναθεωρημένων δασικών χαρτών, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, καθώς η σχετική απόφαση που αφορά στον προγραμματισμό των αναρτήσεων δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

Η αρχή θα γίνει με τους δασικούς χάρτες οκτώ Περιφερειακών Ενοτήτων, την Παρασκευή, ενώ εντός του Ιανουαρίου θα γίνουν οι αναρτήσεις για ακόμη 14 Περιφερειακές Ενότητες -οι αναρτήσεις για τις υπόλοιπες περιοχές θα γίνουν εντός του Φεβρουαρίου. Ειδικά για τη Θεσσαλία, οι ημερομηνίες ανάρτησης είναι: 12 Φεβρουαρίου για την Π.Ε. Τρικάλων, στις 19 Φεβρουαρίου για τις Π.Ε. Λάρισας και Καρδίτσας και στις 26 Φεβρουαρίου για την Π.Ε. Μαγνησίας.  

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνεται ότι ο θεωρημένος δασικός χάρτης, συνοδευόμενος από τον «ιστορικό ορθοφωτοχάρτη» θα αποστέλλεται στον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, οπωσδήποτε μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης, όπως επίσης και στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου τής Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

Κατ’ εξαίρεση για τις Διευθύνσεις Δασών που είναι προγραμματισμένες να εκτελέσουν τις πρώτες αναρτήσεις στις 15 Ιανουαρίου, δεν απαιτείται η τήρηση της συγκεκριμένης προθεσμίας, εφόσον έχουν, ήδη, αποστείλει τα θεωρημένα και λοιπά στοιχεία των προς ανάρτηση δασικών χαρτών. Η θεώρηση καθώς και η απόφαση της ανάρτησης του δασικού χάρτη θα γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά, άμεσα εντός τής ημέρας έκδοσής τους τόσο στον φορέα του Κτηματολογίου όσο και στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου.

Στην απόφαση του Υπουργείου καθίσταται σαφές ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην ευρύτατη δημοσιοποίηση τής ανάρτησης και τής προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους επί των αναρτημένων δασικών χαρτών. Στο πλαίσιο αυτό, η κάθε απόφαση θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και στους όμορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών. Επιπλέον επεκτίνεται η χωρική αρμοδιότητα των συνιστούμενων Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), εφόσον αυτά είναι περισσότερα τού ενός ώστε να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης τού δασικού χάρτη για το καθένα από αυτά.

Δείτε τη σχετική απόφαση, που περιλαμβάνει τον πίνακα ημερομηνιών αναρτήσεων εδώ.

Back to top
elΕλληνικά