Θέση εργασίας για Υπάλληλο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Εταιρεία με έδρα τη Λάρισα, αναζητεί Υπάλληλο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών (IT support).

Βασικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:
•               Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
•               Εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων ασφαλείας
•               Εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών εφαρμογών
•               Διαχείριση συστημάτων ERP και CRM της εταιρείας
•               Διαχείριση συστήματος ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκατάρτισης
•               Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων με εργαλεία web development
Προφίλ υποψηφίου: Επιθυμητά προσόντα
•               Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της πληροφορικής
•               Γνώσεις hardware, software και δικτύων
•               Γνώσεις εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου
•               Γνώσεις σε εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων ασφαλείας εταιρικού δικτύου
•               Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•               Ομαδικό πνεύμα στην εργασία
•               Μεθοδικότητα και οργάνωση
•               Συνέπεια, ικανότητα διαχείρισης χρόνου / εργασιών
•               Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικών στο email:  giakouvis@dynamiki.gr

Back to top
elΕλληνικά