ΤΕΕ ΚΔΘ: Σεμινάρια για «Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτηρίων» Β΄ κύκλος- Ανοιχτή υποβολή συμμετοχής

Το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη ότι σε συνέχεια των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για Ενεργειακούς Επιθεωρητές, συγκεκριμένα για «Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτηρίων» είναι -για λίγο ακόμη- ανοιχτή η υποβολή συμμετοχής στον Β’ κύκλο του συγκεκριμένου webinar.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους με την καταβολή της αντίστοιχης οικονομικής συμμετοχής, αλλά και να ενταχθούν στις λίστες παρακολούθησης.

Υπενθυμίζεται ότι το κάθε τμήμα θα δημιουργείται με τη συμπλήρωση αριθμού 25 ατόμων, ενώ η σειρά προτεραιότητας θα είναι με βάση την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής.

Το σεμινάριο για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων έχει διάρκεια 30 ώρες (7 ημέρες). Για την τηλεκπαίδευση απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο, το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

Η καταβολή της συμμετοχής γίνεται στις Υπηρεσίες του ΤΕΕ Κ&Δ (Καλλιθέας 7) και είναι:

  • Για τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του ΤΕΕ 40 ευρώ
  • Για τα οικονομικώς μη ενήμερα μέλη του ΤΕΕ 80 ευρώ
  • Για τα μη εγγεγραμμένα μέλη 80 ευρώ
α/α Ημέρα Αντικείμενο Διάρκεια Ώρες
1 Δευτέρα 19/7 Θεσμικό πλαίσιο 1 16:00- 16.45
Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 3 16:45 – 19:15
2 Τρίτη 20/7 Θερμομονωτική επάρκεια κτιρίου 4 16:00 – 19:15
3 Πέμπτη 22/7 Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου 4 16:00 – 19:15
4 Παρασκευή 23/7 Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου 4 16:00 – 19:15
5 Δευτέρα 26/7 Πρακτική άσκηση (Αποτύπωση κτηρίου) 5 16:00 – 20:15
6 Τρίτη 27/7 Πρακτική άσκηση (Απαραίτητοι υπολογισμοί  – Χρήση ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) 5 16:00 – 20:15
7 Τετάρτη 28/7 Πρακτική άσκηση (Χρήση ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ & Πλατφόρμα) 4 16:00 – 19:15

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες
του ΤΕΕ ΚΔΘ, τηλέφωνο: 2410257866, email: tee_lar@tee.gr.

Back to top
elΕλληνικά