Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγητές πειθαρχικού συμβουλίου

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ καλεί τους συναδέλφους μηχανικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου ως εισηγητές, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Επισημαίνεται πως οι εισηγητές πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει κάθε φορά τακτή προθεσμία για την ολοκλήρωση της προανάκρισης της πειθαρχικής υπόθεσης και την παράδοση της σχετικής Έκθεσης.

Τα τακτικά μέλη του Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, εφόσον είναι κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον για 10 έτη, καθώς και τα ομότιμα μέλη του τα οποία επιθυμούν να οριστούν εισηγητές από την Αντιπροσωπεία του τμήματος, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μέχρι την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 την αίτηση που θα βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://forms.gle/T5KbV8giv5yUiGgv8

Back to top
elΕλληνικά