Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημοσίευσε πρόσκληση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση  Προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών», να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το εαρινό εξάμηνο του 2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου, αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου, υδροηλεκτρικά φράγματα, ανεμογεννήτριες, γεωθερμικές εγκαταστάσεις και συναφή έργα.

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ το εξάμηνο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31η Ιανουαρίου 2020. Η προκήρυξη του ΠΜΣ καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://grad.civ.uth.gr/

Back to top
elΕλληνικά