Παρουσίαση της πρωτοβουλίας Blue Prototype

Παρουσίαση της πρωτοβουλίας Blue Prototype by ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρεια Αττικής – έναρξη  υποβολής προτάσεων, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Γιώργος Στασινός: «Δικτυώνουμε το λαμπρό επιστημονικό δυναμικό με τις πολύ δυναμικές επιχειρήσεις για να γίνουν πράξη διεθνώς ανταγωνιστικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την πραγματική ανάπτυξη της χώρας»

Γιώργος Πατούλης: «Προτεραιότητας της  νέας Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας – Οι ομάδες που θα διακριθούν θα έχουν την αμέριστη στήριξη μας»

Σπύρος Μαυράκος: «Η θάλασσα αποτελεί και πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νέοι και ομάδες επιστημόνων και ερευνητών και νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην γαλάζια ανάπτυξη»

«Ο στόχος μας είναι να φέρουμε πιο κοντά, να δικτυώσουμε το λαμπρό επιστημονικό δυναμικό με τις πολύ δυναμικές επιχειρήσεις που διαθέτει η χώρα, ώστε καινοτόμες ιδέες να γίνουν πράξη, να παραχθούν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, γιατί μέσα από την καινοτομία μπορούν να έρθουν επενδύσεις, παραγωγή νέου πλούτου με ανταγωνιστικότητα,  εντέλει άνοδος του ΑΕΠ και του εισοδήματος και πραγματική ανάπτυξη για τη χώρα».

Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησαν την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 στο ΤΕΕ, με τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ Καθηγητή του ΕΜΠ Σπύρο Μαυράκο και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Β΄ κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype, που για τον τρέχοντα κύκλο εστιάζει στη θαλάσσια οικονομία και ονομάζεται Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

«Οι ομάδες που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα έχουν την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση και προβολή των ιδεών τους», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής  Γιώργος Πατούλης, υπογραμμίζοντας ότι «στο πλαίσιο της απόλυτης προτεραιότητας που έχουμε ως νέα Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, υποστηρίζουμε με θέρμη τη συνέχεια της πρωτοβουλίας «Βlue Prototype» που έλαβαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής, το ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ, για την ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών νέων επιστημόνων και επίδοξων επιχειρηματιών στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας», καθώς όπως τόνισε «το επιχειρείν είναι βασικός πυλώνας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας, που είναι και το ζητούμενο».

«Η θάλασσα αποτελεί και πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ, Καθηγητής ΕΜΠ, Σπύρος Μαυράκος, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η εμβληματική πρωτοβουλία πρωτοβουλίας Blue Prototype by ΤΕΕ, που αναλαμβάνουν το ΤΕΕ, το ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρεια Αττικής θα βοηθήσει νέους και ομάδες επιστημόνων και ερευνητών και νεοφυείς επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την γαλάζια ανάπτυξη. Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ σημείωσε ότι το “Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region”  αποτελεί κοινή Πρωτοβουλία των τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Στόχος των τριών φορέων, που συμπράττουν στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία είναι η υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία, οι οποίοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν.

Η πρωτοβουλία θα εκτυλιχθεί σε 3 φάσεις. Στην πρώτη θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες και θα σχηματιστούν οι ομάδες, στη δεύτερη φάση οι ομάδες που θα προκριθούν θα συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια-εργαστήρια (workshops) σε θέματα στρατηγικών δημιουργίας αξίας στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας, υποστηριζόμενοι από ειδικούς μέντορες  και στην Τρίτη φάση, τον Μάιο του 2020, έως δύο από τις ομάδες που θα διακριθούν με βάση τη βαθμολογία τους, θα συμμετάσχουν στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμματος MISTRAL.

Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region, που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό.

Γ. Στασινός: το ΤΕΕ στα θέματα καινοτομίας γίνεται καταλύτης επαφών, που φέρνουν πρόοδο και συνεργασίες

«Φέτος, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με έναν ακόμη δημόσιο φορέα, το ΕΛΚΕΘΕ, που έχει σοβαρό ερευνητικό υπόβαθρο και εξαιρετικούς επιστήμονες», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και σημείωσε ότι «αποφασίσαμε να προωθήσουμε ειδικά τα θέματα θαλάσσιας οικονομίας, αφενός διότι με το ΕΛΚΕΘΕ είδαμε την ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα MISTRAL του INTEREG MED να δώσουμε εξωστρέφεια σε κάποιες υποσχόμενες ιδέες και αφετέρου γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση τα επόμενα χρόνια στην καινοτομία σε αυτό που ονομάζεται γαλάζια ανάπτυξη ή όπως εμείς προτιμούμε να το λέμε θαλάσσια οικονομία», προσθέτοντας ότι «είμαστε στην αρχή ακόμη στη χώρα μας στη διερεύνηση της οικονομίας της θάλασσας όσον αφορά την καινοτομία». Παράλληλα  υπογράμμισε ότι «ο ρόλος που φιλοδοξεί να παίξει το ΤΕΕ στα θέματα καινοτομίας είναι να γίνει καταλύτης επαφών, που φέρνουν πρόοδο και συνεργασίες».

«Πιστεύω βαθιά – και όλοι στο ΤΕΕ πιστεύουμε – στην αξία της παραγωγής νέας γνώσης αλλά και στη δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών σε όλον τον κόσμο, προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από αυτή τη γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια αλλά και στην αγορά. Έχουμε το δυναμικό, ερευνητικό, επιστημονικό, επαγγελματικό και ερευνητικό να πετύχουμε πολλά» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και υπογράμμισε ότι «πρέπει να παλέψουμε να αρθούν όσα εμπόδια υπάρχουν στην επικοινωνία τους, να δικτυώσουμε όσους μπορούν να φέρουν νέες ευκαιρίες» υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από την καινοτομία μπορούν να έρθουν επενδύσεις, παραγωγή νέου πλούτου, με ανταγωνιστικότητα, εν τέλει άνοδος του ΑΕΠ και του εισοδήματος και πραγματική ανάπτυξη για τη χώρα».

«Υπάρχουν ήδη ιστορίες επιτυχίας» τόνισε ο Γιώργος Στασινός παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας  Prototype by TEE, την οποία όπως σημείωσε «το ΤΕΕ ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο του επιστημονικού του ρόλου, προκειμένου να ενισχύσει ιδέες και ομάδες νέων ερευνητών, κυρίως μηχανικών και την έρευνα και την καινοτομία με πρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή με τη δημιουργία επιχειρήσεων και προϊόντων και υπηρεσιών», προσθέτοντας ότι στον πρώτο κύκλο, που διοργανώσαμε με την Περιφέρεια, πολλές ομάδες βρήκαν εδώ υποστήριξη και επαφές για να προχωρήσουν στα επόμενα βήματά τους».

«Δεν θέλουμε να είμαστε ένας διαγωνισμός καινοτομίας, όπως αυτοί που γίνονται κατά δεκάδες. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε δεξιότητες και επαφές που δεν υπάρχουν σε ομάδες και ερευνητές με προοπτική και να δώσουμε ευκαιρίες. Τόσο στους ίδιους όσο και σε επιχειρήσεις. Φιλοδοξούμε να φέρουμε πιο κοντά το ερευνητικό δυναμικό και όσους έχουν ιδέες που μπορούν να γίνουν πράξη με έμπειρα στελέχη και επιχειρήσεις που ήδη διαπρέπουν. Για αυτό και έχουμε ονομάσει το Prototype τεχνοδικτυακό επιταχυντή», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.

Ο Γιώργος Στασινός συνόψισε μήνυμα της νέας πρωτοβουλίας του ΤΕΕ λέγοντας:  «Μπορεί να έχουμε αργήσει ως χώρα στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – θίγω ακροθιγώς ένα θέμα που έχουμε τονίσει στο παρελθόν… Μπορεί να υπάρχει το ελληνικό παράδοξο να έχουμε ερευνητικά αποτελέσματα αλλά όχι έμπρακτη καινοτομία… Αλλά το ΤΕΕ, όπως πρέπει και άλλοι δημόσιοι φορείς, δίνει έμφαση στην αλλαγή της εικόνας.  Στη δημιουργία ευκαιριών και συνεργασιών.  Για να δημιουργούν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, για να βρίσκουν εδώ διέξοδο στη δημιουργικότητά τους και να καινοτομούν με οφέλη για την εθνική οικονομία, για να μη χάνουμε στο εξωτερικό πολύτιμους ανθρώπινους πόρους όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το κάνουμε χωρίς πολλές φανφάρες, χωρίς βραβεία και εκδηλώσεις πολυτελείας.  Με δουλειά ουσίας και συνεργασίες που μπορούν να δώσουν πραγματική προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες.  Για να έρθει επιτέλους η πραγματική ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία τον καθηγητή ΕΜΠ Σ. Μαυράκο και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, όπως επίσης τον μηχανικό Λάμπρο Πυργιώτη, την κ Γιαννακούρου από το ΕΛΚΕΘΕ, τη γενική διευθύντρια ΤΕΕ Δ. Κανέλλου και τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στη νέα πρωτοβουλία.

Γιώργος Πατούλης: «προτεραιότητας της  νέας Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας»

«Στο πλαίσιο της απόλυτης προτεραιότητας που έχουμε ως νέα Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, υποστηρίζουμε με θέρμη τη συνέχεια της πρωτοβουλίας «Βlue Prototype» που έλαβαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής, το ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

«Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία που υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,  δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία» είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής και υπογράμμισε ότι:

«Πιστεύουμε ακράδαντα πως το επιχειρείν αποτελεί βασικό πυλώνα για την  αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας. Στόχος μας είναι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, για να αποκτήσουν επιχειρηματική υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως αγορά ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό γίνεται μέσα από τη συμμετοχή σε σχετικές διεθνείς εκθέσεις, ενώ παράλληλα οργανώνονται ημερίδες και εργαστήρια με στόχο την ενημέρωση και την προβολή της πρωτοβουλίας. Ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων, στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών, την περίοδο 2017-2018.  Οι δράσεις συνεχίζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα και εστιάζουν στη γαλάζια οικονομία».

«Σκοπός είναι να παρακινηθούν άτομα ή ομάδες έως και πέντε (5) ατόμων, ερευνητές, νέοι ή επίδοξοι επιχειρηματίες, να επιταχύνουν την κατάρτιση νέων ιδεών σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες να εμπιστευτούν σε μια νέα διαγωνιστική διαδικασία για να τις αναδείξουν μέσα από αυτή. Ειδικότερα στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης οι διαγωνιζόμενοι θα επικεντρωθούν σε θεματικές όπως η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία μικρής κλίμακας, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η θαλάσσια βιοτεχνολογία και η θαλάσσια επιτήρηση».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισήμανε  ότι «οι  ομάδες που θα διακριθούν θα έχουν την αμέριστη στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής η οποία θα συμβάλλει στην προβολή των ιδεών τους αλλά και από το ΤΕΕ» και ολοκλήρωση την τοποθέτηση του υπογραμμίζοντας:

«Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Η Περιφέρεια Αττικής θα  συνεχίσει να ενθαρρύνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στο να μείνουν και να δραστηριοποιούνται οι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες στη χώρα μας και να βάλουμε επιτέλους ένα τέλος στο θλιβερό φαινόμενο του brain drain».

Σπύρος Μαυράκος: η θάλασσα αποτελεί πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμβάλει σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας της χώρας, με παράλληλες ενέργειες για την  προστασία της

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Καθηγητής του ΕΜΠ Σπύρος Μαυράκος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία εμβληματική, προκειμένου οι νέες επιχειρήσεις να βρουν μία υποστήριξη προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γαλάζια ανάπτυξη και επεσήμανε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των τριών φορέων θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους νέους, καθώς επίσης επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ο κρατικός φορέας ο οποίος ασχολείται με όλα τα θέματα που έχουν κάνουν με το περιβάλλον, με την υδρόσφαιρα γενικά (είτε πρόκειται για θάλασσες, είτε για ποτάμια, είτε για τους έμβιους οργανισμούς που ζουν σε αυτά κλπ). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ΕΛΚΕΘΕ έρχεται να συνδράμει την πρωτοβουλία αυτή μέσω του ερευνητικού προγράμματος MISTRAL, στο οποίο συμμετέχει προκειμένου να διερευνηθούν καλές πρακτικές της γαλάζιας οικονομίας. Το Mistral έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση καλών πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς της θαλάσσιας οικονομίας κυρίως στη θαλάσσια βιοτεχνολογία, τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη θαλάσσια κατάρτιση. Και έχει ως σκοπό να υποστηρίξει αυτές τις ιδέες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα της Μεσογείου.

Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα βρίσκεται στη β φάση, είπε στη συνέχεια ο κ. Μαυράκος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 χώρες, 2 υπουργεία από τις χώρες αυτές, 8 περιφέρειες, 5 clusters επιχειρήσεων, 2 επιστημονικά ιδρύματα, ένα οικονομικό επιμελητήριο. «Στην πρώτη φάση του προγράμματος προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την μπλε βίβλο, το blue book, από δεδομένα από όλη τη Μεσόγειο, προκειμένου να αποτελέσει επιταχυντή συνεργασιών.»  Και υπογράμμισε ακόμη πως η θάλασσα αποτελεί πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμβάλει σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας της χώρας, με παράλληλες βέβαια ενέργειες για την  προστασία της.

Τέλος ο κ. Μαυράκος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως το ΕΛΚΕΘΕ μπορεί να συνδράμει όλους τους φορείς σε ό,τι αφορά το χωροταξικό θαλάσσιο περιβάλλον. «Για τα οικόπεδα, όπως στη στεριά, έτσι και στη θάλασσα, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για να προγραμματίσεις τί θα κάνεις» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι στοιχεία όπως οι άνεμοι που επικρατούν, ο κυματισμός και πολλά άλλα χαρακτηριστικά της θάλασσας είναι απαραίτητα για να σχεδιάσεις τη θαλάσσια ανάπτυξη.

Δείτε εδώ το βίντεο της συνέντευξης τύπου στα γραφεία του ΤΕΕ:

https://www.youtube.com/watch?v=Ik1IMW0oaKY

Δείτε εδώ το βίντεο της παρουσίασης του Blue Prototype by ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρεια Αττικής:

https://www.youtube.com/watch?v=motowzVAYEk

 

Πηγή: web.tee.gr

Back to top
elΕλληνικά