Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από ΑΕΙ για στελέχωση τεχνικού τμήματος επιμετρήσεων και μελετών βιομηχανίας κατασκευαστικού κλάδου στη Λάρισα.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε στατικές μελέτες σε κτιριακές, εμπορικές ή μικτές κατασκευαστικές υποδομές.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον συντονισμό ή συμμετοχή σε ομάδες σχεδιασμού έργων.
 • Βασική κατανόηση προϋπολογισμών έργου.
 • Σε προσωπικό επίπεδο, να έχει αποδεδειγμένες διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να διαχειρίζεται και να οδηγεί τις ομάδες εξασφαλίζοντας την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την τήρηση χρονοδιάγραμματος.
 • Γνώση λογισμικού ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών
 • Άριστη γνώση Autocad και/ή BIM

O ρόλος:

 • Θα καθοδηγεί την διαστασιολόγηση και κοστολόγηση νέων έργων και θα διαχειρίζεται τις υπο-ομάδες κατά την διαδικασία σχεδιασμού (επιβλέποντες, εξ. συμβούλους/μελετητές, προμηθευτές, πελάτες)
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την τεχνική παρακολούθηση των έργων και θα διασφαλίζει ότι η υλοποίησή τους τηρεί τα κριτήρια σχεδιασμού.
 • Θα εκπονεί μελέτες ολόκληρης ή μελών κατασκευής (έως 2όροφα κτίρια)
 • Θα προσφέρει τεχνικές συμβουλές και συστάσεις προς την ομάδα διαχείρισης του πελάτη ή τον τελικό χρήστη του έργου.
 • Θα συμμετέχει σε συναντήσεις με πελάτες και θα υποστηρίζει την διοικητική ομάδα.

Τι προσφέρεται:

 • Ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με υποστήριξη από την διοίκηση της εταιρίας.
 • Ένα πακέτο ανταγωνιστικής αποζημίωσης σύμφωνα με την επαγγελματική πείρα και τις ικανότητες του υποψηφίου.
 • Μια εξαιρετική ευκαιρία για εργασία και ανάπτυξη σε μία εξιδεικευμένη εταιρία στον κλάδο των κατασκευών και σε σημαντικά έργα στην Ελλάδα.

Αποστολή βιογραφικών: aprok901@gmail.com

Back to top
elΕλληνικά