Η Σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου, και ανανεώθηκε η τετραετής θητεία του Προέδρου, Κωνσταντίνου Μακέδου.

Κατά τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία έχει τετραετή θητεία, έγινε ενημέρωση σχετικά με τον 1ο ετήσιο απολογισμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς επίσης και τον προγραμματισμό των επιχειρησιακών στόχων τού 2018. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, το 2017 εγκρίθηκαν συνολικά 50.154 εγγυητικές επιστολές, ενώ διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου, για 31.000 μέλη – πιστούχους Μηχανικούς και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 Τεχνικές Εταιρείες. Σημειώνεται, ότι στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Την 1η Οκτωβρίου 2017 υλοποιήθηκε ο μετασχηματισμός του φορέα σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e- Πρωτόκολλο, e-Εγγυητικές και e-Εγκυρότητα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κωνσταντίνος Μακέδος: «Το νεοσύστατο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ήδη δίνει δυναμικά το «παρών» στην ελληνική οικονομία και τον τεχνικό κόσμο. Οι 50.154 εγγυητικές επιστολές του 2017 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ταμείου, δεν αποτελούν πλέον μία υπόσχεση, αλλά περιγράφουν μία νέα πραγματικότητα. Αναδεικνύουν τη σημαντική παρουσία του Ταμείου και αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη, ότι ο κλάδος μπορεί και πρέπει να στηριχθεί σε στέρεες και αποτελεσματικές βάσεις.

Η συγκρότηση της νέας Διοικούσας Επιτροπής σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής για τον κλάδο. Μίας εποχής αποφάσεων και δράσεων. Ήδη οι στόχοι, που υλοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ταμείου, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Ωστόσο, έχοντας εμπειρία και επίγνωση των δυσκολιών, που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε αυτά τα επώδυνα χρόνια της κρίσης, η σκληρή δουλειά και η ανάληψη θαρραλέων δράσεων προς όφελος των παλαιών, αλλά και των νέων μελών μας, είναι μονόδρομος».

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Μακέδος, επεσήμανε την αναγκαιότητα της άμεσης ολοκλήρωσης της μεταφοράς της περιουσίας που αναλογεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη, καθώς ως Φορέας, το Ταμείο, ανταποκρίθηκε πλήρως στις προαπαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου η Πολιτεία να εφαρμόσει την απόφασή της. «Οφείλουμε και πρέπει να αποκαταστήσουμε τον κλάδο. Και θα τα καταφέρουμε», τόνισε.

Η σύνθεση της νέας, 4-ετούς θητείας, Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Α.Τ.Ε.
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
ΑΡΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Τ.Ε.Ε.
ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Back to top
elΕλληνικά