Ως τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις εγγραφής στα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν. 4399/2016

Την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016) δημιουργήθηκαν στο ΤΕΕ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών Ν. 4399/2016

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Ν. 4399/2016

Η υποδοχή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και την Δευτέρα 30/11/2020, ώρα 15:00, με είσοδο στη σχετική εφαρμογή εδώ.

Βοηθητικά έγγραφα:

Πρότυπη Βεβαίωση για δημόσιους υπαλλήλους
— Πρότυπη Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

Back to top
elΕλληνικά