Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο περιβάλλον»

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο περιβάλλον» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ το εξάμηνο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (α’ φάση) είναι η 14η Ιουλίου 2023.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΜΣ καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://grad.civ.uth.gr/

Back to top
elΕλληνικά