Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»

Το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας βαρύτητα στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων ΕΠΑΛ, υλοποιεί το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» διάρκειας 9 μηνών, ώστε να εκπαιδευτούν οι απόφοιτοι στο χώρο εργασίας, σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Τους παρέχεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιδοτούμενη κατά το μεγαλύτερο μέρος αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Εργοδότες που επιθυμούν να απασχολήσουν μαθητευόμενους με ημερήσια επιβάρυνση 9,35 ευρώ, μπορούν να δουν το συνημμένο ενημερωτικό υλικό.

Back to top
elΕλληνικά