Στο ΦΕΚ ο Ν.4782/2021 για το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε και επίσημα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 36/09.03.2021) ο ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”.

Στον συγκεκριμένο νόμο συμπεριλήφθησαν μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν σε:

  • Μητρώα επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών (Άρθρα 58 & 90)
  • Αλλαγές στην οργάνωση & λειτουργία του ΤΕΕ (Άρθρα 188-192)
  • Αλλαγές στο πειθαρχικό του ΤΕΕ (Άρθρα 193-209)
  • Ρυθμίσεις για την έκδοση οικοδομικών & άλλων αδειών (Άρθρα 214-220)
  • Παράταση ενός έτους για δικαιολογητικά υπαγωγής στη νομοθεσία για αυθαίρετη δόμηση (Άρθρο 216)
  • Παράταση προθεσμιών αυθαιρέτων κατηγορίας 5 που αποκτήθηκαν μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού (Άρθ. 237)
  • Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών (Άρθρο 247)

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Back to top
elΕλληνικά