«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για την ορθή υποβολή στοιχείων – Στατιστικά για Ήπειρο, Ιόνια Νησιά και Αττική

Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου, στις 10 π.μ., θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα -που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης- έκανε «πρεμιέρα» την περασμένη Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου, για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα άνοιξε για τις αιτήσεις στην Περιφέρεια Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Περιφέρεια Ηπείρου, η πλατφόρμα άνοιξε στις 10.00 π.μ. και έκλεισε στις 10.23 π.μ. Υποβλήθηκαν 5.378 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.761, δεσμεύοντας 61,8 εκατ. ευρώ. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 22.370 ευρώ.

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η πλατφόρμα άνοιξε στις 10.00 π.μ. και έκλεισε στις 11.43 το πρωί. Υποβλήθηκαν 1057 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 430, δεσμεύοντας τα 9,1 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 21.218 ευρώ.

Αντίστοιχα, για την Περιφέρεια Αττικής, το Πληροφοριακό Σύστημα άνοιξε στις 10.00 π.μ. και έκλεισε στις 10:50 το πρωί, ενώ κατά τα πρώτα πέντε λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας υποβλήθηκαν στο σύστημα περί τις 10.000 αιτήσεις. Συνολικά υποβλήθηκαν 17.673 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 8.702, δεσμεύοντας το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια (144,8 εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση είναι της τάξης των 16.600 ευρώ.

Κατά τη σημερινή ημέρα (14.12.2020) καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις στο σύστημα του Building Cert, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο ότι μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων σπεύδουν τελευταία στιγμή να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή να τροποποιήσουν ήδη υφιστάμενο, με αποτέλεσμα το Building Cert να δέχεται μεγάλο φόρτο.

Προσοχή

Καθώς κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σε Ήπειρο και Ιόνια Νησιά διαπιστώθηκαν ασυμφωνίες σε στοιχεία υποβληθεισών αιτήσεων, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να είναι πλήρη και ορθά συμπληρωμένα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πρόταση παρεμβάσεων, όπου και θα πρέπει να καταχωρηθούν αυτούσιες οι παρεμβάσεις όπως αναγράφονται στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) και σε συμφωνία με το σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Όπως αναφέρεται ρητά στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη της εμπρόθεσμης, πλήρους, ορθής και αληθούς συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης, καθώς και της ανάρτησης των ορθών δικαιολογητικών.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται, καθώς και των δικαιολογητικών που αναρτώνται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες για το Πρόγραμμα κυρώσεις. Συνεπώς η μη ορθή καταχώρηση των στοιχείων της πρότασης παρεμβάσεων σε υποβληθείσες αιτήσεις θα οδηγεί σε ακύρωση/απένταξή τους ή και στην επιβολή κυρώσεων.

Πηγή: ΥΠΕΝ

Back to top
elΕλληνικά